Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Białystok

248 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 27335

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca często w terenie w trudnych warunkach. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • realizacja zadań związanych z opracowywaniem planów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000 w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
 • realizacja zadań związanych z wykonywaniem zapisów dotyczących działań ochronnych wskazanych w planach zadań ochronnych i planach ochrony obszarów Natura 2000 w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
 • sporządzanie raportów merytorycznych z wykonywania działań związanych z opracowywaniem i realizacją planów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000,
 • współudział w prowadzeniu postępowań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 w celu uwzględnienia zapisów zawartych w planach ochrony i planach zadań ochronnych obszarów Natura 2000,
 • współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 oraz z jednostkami naukowymi w celu pozyskania danych niezbędnych do właściwego zarządzania siecią Natura 2000,
 • opracowywanie projektów wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych działań związanych z opracowaniem planów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz realizacji działań wynikających z planów zadań ochronnych lub planów ochrony obszarów Natura 2000 w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe przyrodnicze: architektura krajobrazu, biologia, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym minimum 3 miesiące doświadczenia w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustaw oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • znajomość zagadnień z zakresu programów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie opracowywania i ustanawiania planów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000
 • znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o lasach,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • praktyczna umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność czytania map i planów,
 • umiejętność obsługi programów GIS,
 • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, Excel);
 • odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, stosowania prawa w praktyce, rozwiązywania problemów,
 • umiejętność organizacji pracy, analitycznego myślenia i poszukiwania informacji, poruszania się po terenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków pochodzących z unii Europejskiej

Poznaj stanowisko: Architekt

Architekt - realizator zleceń na realizacje obiektów architektonicznych. Zawód architekta jest trudny do zdefiniowania, należy do zawodów interdyscyplinarnych. Do architektów zalicza się: artystów, inżynierów, kierowników budowy, urbanistów, ruralistów, architektów krajobrazi oraz architektów wnętrz. Osoba na ...
Architekt Praca Architekt

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (635)
Wałbrzych (44)
Legnica (83)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (181)
Toruń (109)
Lubelskie:
Lublin (191)
Chełm (24)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (789)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (28)
Mazowieckie:
Warszawa (1784)
Radom (121)
Płock (46)
Opolskie:
Opole (208)
Nysa (54)
Podkarpackie:
Rzeszów (120)
Przemyśl (34)
Podlaskie:
Białystok (95)
Suwałki (35)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (412)
Gdynia (159)
Słupsk (51)
Śląskie:
Katowice (442)
Częstochowa (114)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (117)
Elbląg (62)
Ełk (32)
Wielkopolskie:
Poznań (496)
Kalisz (62)
Konin (30)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (283)
Koszalin (65)
Kołobrzeg (28)
Auchan (151)
Tesco (108)
Inditex (23)
OBI (0)
PKP (0)
STRABAG (4)
ABB (93)
Accenture (261)
Carrefour (88)
PKO BP (294)
KPMG (25)
Orange (19)
IKEA (18)
Budimex (32)

Rekrutują z Praca.pl