Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

25 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 56092

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie. Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku jest winda. Oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań

  • Nadzorowanie i koordynowanie realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód".
  • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji merytorycznej i przetargowej, zlecanie, nadzorowanie oraz odbiór dokumentacji technicznej oraz działań związanych z ochroną siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód wykonywanych na obszarach objętych projektem. Kontrolowanie prawidłowości przebiegu realizacji projektu z harmonogramem realizacji.
  • Zarządzanie projektem m.in. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby zapewnienia i rozliczenia środków finansowych projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
    Praca Specjalista ds. Administracyjnych