Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu
Kędzierzyn-Koźle
starszy specjalista (senior)
praca stacjonarna
104 dni temu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle
Ogłoszenie o naborze Nr 134693

Warunki pracy


 • stanowisko pracy umieszczone na I piętrze budynku,
 • praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,
 • stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy, monitor ekranowy i inne urządzenia biurowe,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunku pracy,
 • brak windy, podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb odób niedowiądzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,
 • czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu,
 • wyjazdy na zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.

Zakres zadań

 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu,
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowanie dokumentów do archiwum, udostępnianie dokumentów i brakowanie dokumentów,
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
 • współdziałanie z ZUS w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych strażaków i pracowników komendy powiatowej - rejestrowanie strażaków i pracowników oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego - obsługa programu komputerowego PŁATNIK,
 • realizacja zadań wynikających z naborem strażaków oraz pracowników cywilnych do służby w komendzie powiatowej,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji biurowej
 • kurs archiwistów I stopnia,
 • znajomość obowiązujących przepisów: Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Ustawy o służbie cywilnej, Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy PSP, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość redagowania pism urzędowych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Office, tj. Microsoft Word, Microsoft Excel,
 • umiejętność współpracy i samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność organizacji pracy biurowej z korespondencją,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. ,,B";
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, rzetelność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność działania pod presją czasu.
 

Podobne oferty