Praca Głogówek Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 52

Praca w Głogówku

Głogówek (opolskie) – ludność, położenie, administracja

Głogówek jest miejscowością zlokalizowaną w południowej części województwa opolskiego. Od granic miasta do granicy polsko-czeskiej jest w linii prostej mniej niż 10 kilometrów. Miasteczko znajduje się na terenach w znacznym stopniu rolniczych. Rolniczy charakter ma także cała gmina. Głogówek stanowi jedyny ośrodek miejski w gminie. 

Miejscowość zajmuje powierzchnię 22,06 kilometra kwadratowego, gmina – 170,06 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców miasta to około 5,3 tys. osób, gminy – 13,4 tys. osób. 

W Głogówku obowiązują:

 • numer kierunkowy – (+48) 77,
 • kod pocztowy – 48-250,
 • oznaczenie tablic rejestracyjnych – OPR.

Głogówek otrzymał prawa miejskie już w XIII wieku. Leży w obrębie historycznej krainy Górnego Śląska. Przez wieki Głogówek zamieszkiwali przedstawiciele różnych narodów, prócz Polaków przede wszystkim Niemcy. W gminie wciąż mieszka kilkutysięczna mniejszość niemiecka.

Na mapie woj. opolskiego Głogówka należy szukać na południe od Opola, w odległości około 38 kilometrów od centrum stolicy województwa. Z Głogówka niedaleko do takich miast jak Prudnik (22 kilometry), Głubczyce (20 kilometrów), Kędzierzyn-Koźle (28 kilometrów), Krapkowice (17 kilometrów). Niewielkie odległości między miastami to ważny atut tych okolic, poszerzający rynek pracy i rynki zbytu dla tutejszych przedsiębiorców. 

Sprawny dojazd do Głogówka zapewniają drogi lokalne i ponadlokalne. Przez miasto przebiegają droga krajowa nr 40 (łącząca między innymi Prudnik i Kędzierzyn-Koźle) i droga wojewódzka nr 416. 

Głogówek – firmy, dominujące dziedziny działalności gospodarczej

Głogówek jest siedzibą 682 podmiotów gospodarki narodowej (REGON – 30.09.2020 r.). Wśród nich nie ma dużych przedsiębiorstw. W miejscowości funkcjonuje:

 • 10 średniej wielkości podmiotów gospodarki (50-249 pracowników),
 • 21 małych jednostek (10-49 pracowników), 
 • 651 mikropodmiotów (0-9 pracowników). 

Dużych firm nie ma także na terenie gminy Głogówek. Na obszarze całego powiatu prudnickiego funkcjonują z kolei 2 duże podmioty (250-999 pracowników), jeden z sektora budżetowego i jeden z prywatnego. 

Czym zajmują się zlokalizowane w Głogówku firmy? W miasteczku dominuje działalność handlowa i związana z naprawą pojazdów (23,6% podmiotów), przedsiębiorstwa budowlane (13,9%) oraz jednostki zajmujące się obsługą rynku nieruchomości (12,6%). 

Powiat prudnicki, Głogówek – rynek pracy

Województwo opolskie cechuje zróżnicowanie gospodarcze, rzutujące na warunki na tutejszym rynku pracy. Największe możliwości rozwijania kariery dla specjalistów z różnych branż stwarza Opole. Stolica województwa cechuje się też najniższym poziomem bezrobocia w regionie. Na drugim biegunie znajduje się powiat prudnicki, w którym stopa bezrobocia należy do najwyższych w województwie. 

Stopa bezrobocia wg GUS (stan na 30.09.2020 r.):

 • Polska – 6,1%, 
 • woj. opolskie – 6,8%, 
 • Opole – 3,7%, 
 • powiat prudnicki – 9,7%. 

Aktywizowanie zawodowe mieszkańców i przyciąganie przedsiębiorców gotowych do lokowania tu kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy to wciąż pilne zadania stojące przed władzami samorządowymi. 

Poszukujący posady mieszkańcy Głogówka mogą zwrócić się o pomoc do urzędu pracy w Prudniku:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
  Adres: Jagiellońska 21, 48-200 Prudnik
  Telefon: 77 436 37 82

W wrześniu 2020 r. w rejestrze PUP znajdowało się 1,6 tys. osób bezrobotnych.