Praca Kuźnia Raciborska

Najnowsze oferty pracy: 446

Praca w Kuźni Raciborskiej

Kuźnia Raciborska to miasto położone w zachodniej części województwa śląskiego, przy jego granicy w województwem opolskim. Miejscowość leży pomiędzy trzema większymi ośrodkami miejskimi – Kędzierzynem-Koźlem, Raciborzem i Rybnikiem. Sama przynależy do powiatu raciborskiego oraz jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy Kuźnia Raciborska. 

To stosunkowo młode miasto w województwie śląskim – jego rodowód sięga XVII wieku i od początku związany był z przemysłem. Kuźnia Raciborska rozwinęła się z osiedla robotniczego przy zakładach hutniczych. Prawa miejskie nadano jej w 1955 r. 

Kto ma największe szanse znaleźć w Kuźni Raciborskiej pracę? Czytaj dalej i poznaj społeczno-gospodarczy profil tej miejscowości.  

 

 

 

Kuźnia Raciborska – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Ta 5,4-tysięczna miejscowość zajmuje powierzchnię 31,75 kilometra kwadratowego. Jest położona w Kotlinie Raciborskiej (na Nizinie Śląskiej). Przez Kuźnię Raciborską przepływa rzeka Ruda. Są to wyjątkowo malownicze, zalesione okolice, należące w części do Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. W gminie Kuźnia Raciborska – wsi Rudy – znajduje się centrum edukacyjne parku. 

Kuźnia Raciborska znajduje się w odległości około 19 kilometrów od Raciborza. Do Rybnika jest mniej więcej 25 kilometrów, a 23 kilometry – do Kędzierzyna-Koźla. Stolica województwa śląskiego – Katowice, oddalone są z kolei od Kuźni Raciborskiej o 66 kilometrów. Żeby dostać się do Opola, należy pokonać 73-kilometrową trasę. 

W Kuźni Raciborskiej łączą się drogi wojewódzkie nr 425 (trasa Rudy-Bierawa) i nr 922 (wiodąca do wsi Nędza). Drogi te wyznaczają zarazem główne arterie komunikacyjne w miejscowości. 

Miasto jest ośrodkiem administracyjnym – znajduje się tu urząd miasta Kuźnia Raciborska. Na czele miasta stoi burmistrz, mieszkańcy wybierają ponadto 15 członków Rady Miasta. 

Działa tutaj także Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej. Dzieci pobierają naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka, są tu także dwa przedszkola. Nauka na poziomie ponadpodstawowym możliwa jest na przykład w Raciborzu. Miejscowość stanowi także centrum życia religijnego – rzymskokatolicka parafia Kuźni Raciborskiej – św. Marii Magdaleny, a także parafia protestancka – Kościół In Plus. 

Jeśli chodzi o instytucje rynku pracy, bezrobotni z Kuźni Raciborskiej obsługiwani są przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu:

 • adres: Klasztorna 6, 47-400 Racibórz,
 • tel.: 32 415 45 50.

Miasto jest tradycyjnie związane z przemysłem ciężkim. Do wiodących dziedzin działalności podmiotów gospodarczych należą także handel, budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Choć miasteczko nie jest dużym ośrodkiem gospodarczym, znajdziemy tu firmy różnej wielkości, również takie, które generują kilkaset miejsc pracy. 

Zgodnie z danymi REGON (sierpień 2020 r.) w miasteczku funkcjonuje 337 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 2 z kadrą rzędu 250-999 pracowników, 
 • 5 zatrudniających od 50 do 249 osób, 
 • 18 o stanie zatrudnienia 10-49 pracowników, 
 • 312 obejmujących do 9 zatrudnionych. 

Rynek pracy, oferty pracy – Kuźnia Raciborska

Poziom bezrobocia w powiecie raciborskim jest niski, zarówno w porównaniu do sytuacji w województwie śląskim, jak i na tle całego kraju. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła w nim 4,6% (w województwie śląskim – 4,8%, w Polsce – 6,1%). W tym czasie w rejestrze raciborskiego PUP znajdowało się 1,8 tys. bezrobotnych. 

Komu najłatwiej znaleźć pracę w Kuźni Raciborskiej i całym powiecie? Informacji na ten temat dostarcza między innymi Barometr zawodów, badanie wykonywane co roku na zlecenie resortu pracy. W 2020 r. w powiecie raciborskim brakuje przede wszystkim pracowników transportuj – kierowców autobusów i ciężarówek, a także robotników budowlanych. 

Na liście zawodów deficytowych, która obejmuje kilkadziesiąt pozycji, znajdują się jednak specjaliści z różnych branż. Przykładowo, pracodawcy mają problem ze znalezieniem chętnych do pracy i spełniających wymagania:

 • agentów ubezpieczeniowych, 
 • bibliotekoznawców, bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, 
 • kamieniarzy, 
 • monterów elektroników, 
 • operatorów aparatury medycznej, 
 • pracowników ds. ochrony środowiska i bhp, 
 • pracowników przetwórstwa metali,
 • recepcjonistów i rejestratorów, 
 • specjalistów ds. organizacji produkcji,
 • specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji.

W powiecie jest także kilka zawodów nadwyżkowych, czyli takich, których przedstawiciele muszą liczyć się z dużą konkurencją na rynku pracy lub brakiem skierowanych do nich ofert z urzędu pracy. W takiej sytuacji są:

 • architekci i urbaniści,
 • architekci krajobrazu,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, 
 • plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków,
 • rolnicy i hodowcy,
 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych. 

Szukaj pracy w mieście