Starszy Telefonista ds. Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Poznań

19 dni temu

Ogłoszenie numer: 2644316, z dnia 2019-08-29

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Telefonista ds. Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: F/2/19

 

Opis stanowiska

Zatrudnienie na czas realizacji projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.


Wymiar etatu: 2

Miejsce wykonywania pracy: ul. Bystra 7, 61-366 Poznań

Adres urzędu: 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18

Warunki pracy:

 • praca związana z telefoniczną obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
 • stanowisko znajduje się na VII-VIII piętrze budynku biurowego wyposażonego w 2 windy osobowe
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
 • klatka schodowa o szerokości 150 cm
 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • w części budynku zajmowanej przez wydział nie ma pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas trwania projektu
 • dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego oraz premie kwartalne
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa infolinii i udzielanie informacji w zakresie:
  • przedłużania wiz,
  • udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i na pobyt stały
  • udzielania zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • wydania dokumentu podróży i tymczasowego dokumentu podróży,
  • rejestracji pobytu obywateli UE,
  • wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE,
  • wydawania zaproszeń,
  • wydawania i przedłużania zezwoleń na pracę cudzoziemców,
  • spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
  • wydawania kart pobytu, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych w sprawach cudzoziemców,
 • obsługa skrzynki mailowej w zakresie odbierania wiadomości i udzielania odpowiedzi na zapytania
 • telefoniczna rejestracja wizyt

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

niezbędne:

 • wykształcenie: minimum średnie
 • znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego lub rosyjskiego
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • komunikatywność, umiejętność argumentowania
 • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta to osoba odpowiedzialna za telefoniczną obsługę klientów biznesowych/indywidualnych w wybranej dziedzinie, np.: księgowości, usługach it, prawie, finansach, reklamie. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy: obsługa rozmów przychodzących, tj. informowanie klientów o usługach/produkcie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, informowanie użytkowników ...
Praca Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta