Starszy Telefonista ds. Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Poznań

100 dni temu

Ogłoszenie numer: 1885981, z dnia 2018-01-10

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Telefonista ds. Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: F/1/18

 

Opis stanowiska

Zatrudnienie na czas realizacji projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2019 r.


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 5

Miejsce wykonywania pracy: 61-739 Poznań, pl. Wolności 17

Adres urzędu: 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa infolinii i udzielanie informacji w zakresie:
  • przedłużania wiz
  • udzielania zezwoleń na pobyt czasowy
  • udzielania zezwoleń na pobyt stały
  • udzielania zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • wydania dokumentu podróży i tymczasowego dokumentu podróży
  • rejestracji pobytu obywateli UE
  • wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE
  • wydawania zaproszeń
  • wydawania i przedłużania zezwoleń na pracę cudzoziemców
  • spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP
  • wydawania kart pobytu, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych w sprawach cudzoziemców
  • dostępu do elektronicznego śledzenia statusu spraw prowadzonych w Wydziale
 • obsługa skrzynki mailowej w zakresie odbierania wiadomości i udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania
 • telefoniczna rejestracja wizyt

Warunki pracy:

 • praca związana z telefoniczną obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
 • stanowisko znajduje się na II piętrze budynku biurowego
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w budynku po wymaganą dokumentację
 • klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami, strome schody zabiegowe
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
 • budynek oraz winda nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: minimum średnie
 • znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego lub rosyjskiego
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta

Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta to osoba odpowiedzialna za telefoniczną obsługę klientów biznesowych/indywidualnych w wybranej dziedzinie, np.: księgowości, usługach it, prawie, finansach, reklamie. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy: obsługa rozmów przychodzących, tj. informowanie klientów o usługach/produkcie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, informowanie użytkowników ...
Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta Praca Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta

Rekrutują z Praca.pl