Technik ds. Nadzoru Inwestycji

ENERGA-Operator SA

Sierpc

69 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Technik ds. Nadzoru Inwestycji

Energa- Operator SA Oddział w Płocku


Miejsce pracy: Sierpc     Nr ref.: 22/7LP/2020     Oferta ważna do: 15.07.2020

Jeśli masz:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu elektroenergetycznym lub pokrewnym
 • Uprawnienia E i D w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – powyżej 1kV
 • Znajomość systemów elektroenergetycznych WN, SN i nn
 • Praktyczną wiedzę z zamówień publicznych w zakresie procedur, opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych
 • Umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów
 • Znajomość ustaw: prawo budowlane i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych, prawo zamówień publicznych, KPA, prawo energetyczne oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Znajomość programów do kosztorysowania, Pakietu MS Office, a w szczególności programu Excel
 • Umiejętność samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów z obszaru realizacji inwestycji
 • Samodzielność i dynamizm w działaniu
 • Prawo jazdy kategorii „B”
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Udział w odbiorach zadań inwestycyjnych.
 • Reprezentowanie Inwestora na placu budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i zawartą umową, w tym również kontrola jakości wykonywanych robót oraz udział w szacowaniu i wycenie szkód powstałych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
 • Współpraca z gestorami infrastruktury oraz terenowymi organami administracji państwowej w zakresie zadań inwestycyjnych
 • Samodzielnie prowadzenie zadań z obszaru zarządzania inwestycjami
 • Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym nadzór i koordynacja zleconych prac projektowych oraz udział w procesie pozyskiwania praw do nieruchomości
 • Udział w procesie oceny współpracy oraz stosowania przez wykonawców prac budowlanych obowiązujących standardów jakościowych i technicznych
 • Prowadzenie ewidencji danych inwestycyjnych w systemach IT
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 22/7LP/2020.

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.
 • Atrakcyjne warunki finansowe.
 • Umowę o pracę.
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego