Technik ds. planowania ruchu Regionalnej Dyspozycji Mocy

ENERGA-Operator SA

Płock

58 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Technik ds. planowania ruchu Regionalnej Dyspozycji Mocy

Energa-Operator SA Oddział w Płocku


Miejsce pracy: Płock     Nr ref.: 20/7LP/2020     Oferta ważna do: 14.08.2020

Jeśli masz:
 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe (techniczne o profilu energetycznym, elektrycznym)
 • Biegłą praktyczna Obsługa pakietu MS Office
 • Znajomość regulacji prawnych oraz przepisów BHP w zakresie prowadzenia ruchu oraz eksploatacji sieci elektroenergetycznej
 • Znajomość układów sieci i stacji elektroenergetycznych oraz automatyki zabezpieczeniowej.
 • Prawo jazdy kategorii „B”
Mile widziane będzie:
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „E” i „D” dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 • Znajomość systemu SCADA
Jeżeli spełniasz Nasze oczekiwania ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Analiza pracy sieci koordynowanej w oparciu o zbierane w systemach nadzorujących jej pracę dane
 • Opiniowanie wniosków i udział w przygotowywaniu wytycznych do planów budowy i modernizacji dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej.
 • Przyjmowanie, analizowanie i uzgadnianie zgłoszeń na prace planowe w sieci koordynowanej
 • Planowanie operacji łączeniowych w sieci dystrybucyjnej koordynowanej.
 • Przygotowywanie danych do planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w sieci koordynowanej.
 • Tworzenie programów pracy koordynowanej sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem dostępnych systemów informatycznych
 • Przygotowywanie danych i informacji do prowadzenia korespondencji dotyczącej zgłaszanych przez odbiorców reklamacji zasilania
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 20/7LP/2020.

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.
 • Atrakcyjne warunki finansowe.
 • Umowę o pracę.
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.