Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista utrzymania ruchu – Technik

  SLODKIE sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko
  1 dni
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za m.in.: utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej; zmianę oprzyrządowania; programowaniem konfiguracji maszyn dla nowych produktów; projektowanie, uruchamianie i rozruch instalacji; diagnozowanie uszkodzeń i...
 • Inżynier Automatyk Utrzymania Ruchu

  NES Global Talent   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Twój zakres obowiązków: Diagnostyka i usuwanie awarii maszyn oraz wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji, proponowanie rozwiązań które doprowadzą do trwałego wyeliminowania powstających problemów, Programowanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich, Modernizacja...
 • Specjalista ds. logistyki i zakupów

  BBR Polska Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Zakres zadań: przygotowywanie zestawień materiałowych na podstawie harmonogramów, bieżące kontrolowanie stanów magazynowych oraz optymalizacja ich poziomu, tworzenie zapytań ofertowych, analiza porównawcza ofert i odniesienie do preliminarzy finansowych, prowadzenie negocjacji...
 • Technik / Techniczka Utrzymania Ruchu (o profilu Mechanik)

  Lotte Wedel Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  POZNAJ WYJĄTKOWE SKŁADNIKI SWOJEJ PRZYSZŁEJ PRACY. To będą Twoje zadania: Nadzór nad parkiem maszynowym w zakresie bieżących napraw i usuwania awarii oraz regulacji i przezbrojeń; Wykonywanie przeglądów okresowych oraz prac remontowo-konserwacyjnych; Wyszukiwanie i eliminacja...
 • Technik / Techniczka Utrzymania Ruchu (o profilu Elektromechanik)

  Lotte Wedel Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  POZNAJ WYJĄTKOWE SKŁADNIKI SWOJEJ PRZYSZŁEJ PRACY. To będą Twoje zadania: Nadzór nad parkiem maszynowym w zakresie bieżących napraw i usuwania awarii oraz regulacji i przezbrojeń; Wykonywanie przeglądów okresowych oraz prac remontowo-konserwacyjnych; Optymalizacja procesów w obszarze...
 • Pracownik ds. zatwierdzeń instalacji systemu ERTMS

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowanie i aktualizacja instrukcji oraz procedur, a także opracowywanie wzorów dokumentów Spółki, wymaganych dla zrealizowania procesu zatwierdzania instalacji ERTMS, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Spółki w zakresie zatwierdzeń...
 • Inspektor Urządzeń Ciśnieniowych

  Urząd Dozoru Technicznego   Warszawa    praca mobilna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Kluczowe obowiązki (po uzyskaniu uprawnień): Ocena stanu technicznego wyznaczonego rodzaju urządzeń technicznych. Uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie napraw i modernizacji urządzeń technicznych. Wydawanie decyzji administracyjnych dla urządzeń podlegających dozorowi...
 • Pracownik ds. wsparcia zespołu ETCS

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w opracowywaniu standardów technicznych i eksploatacyjnych, instrukcji, wymagań oraz wytycznych technicznych w zakresie konstrukcji, budowy utrzymania i diagnostyki eksploatowanych w Spółce urządzeń systemu ERTMS/ETCS, wsparcie zespołu w...
 • Inspektor Urządzeń Transportu Bliskiego

  Urząd Dozoru Technicznego   Warszawa    praca mobilna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Kluczowe obowiązki (po uzyskaniu uprawnień): Wykonywanie badań i kontroli stanu urządzeń technicznych transportu bliskiego. Wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oraz norm i zasad z zakresu bezpiecznej pracy urządzeń technicznych. Prowadzenie postępowań i...
 • Inżynier Utrzymania Ruchu

  Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.   Wola Mrokowska    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  7 godz.
  Główne zadania: koordynowanie napraw i planowanie przeglądów maszyn produkcyjnych, analiza przyczyn awarii i przestojów oraz prowadzenie działań prewencyjnych, zamawianie części do maszyn, nadzór nad magazynem części zamiennych, udział w uruchomieniach i szkoleniach z nowych maszyn i...
Zobacz więcej ofert pracy

Technik Utrzymania ruchu

NEWCOLD POLAND OPERATIONS SP Z O.O.
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę / kontrakt B2B
pomoc w relokacji
121 dni temu

NewCold jest dostawcą usług w logistyce łańcucha chłodniczego, inwestującym w duże, wysoce zautomatyzowane mroźnie. Jesteśmy młodą, ale prężnie rozwijającą się firmą, mającą ambicję i potencjał, aby szybko stać się liderem rynku w dziedzinie nowoczesnych i zautomatyzowanych mroźni, oferującym także dodatkowe usługi łańcucha dostaw, takie jak transport i dystrybucja. Oferując zaawansowane usługi logistyczne na całym świecie, NewCold dąży do bycia kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw dla największych firm spożywczych. Wdrażamy najnowsze technologie, aby zapewniać bezpieczeństwo żywności w zrównoważony sposób. Stawiamy na długoterminową współpracę, która przynosi korzyści zarówno naszym klientom, jak i pracownikom, oraz tworzymy potencjał inwestycyjny, który umożliwia wprowadzanie rozwiązań logistycznych najnowszej generacji.

Technik Utrzymania ruchu
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
 • Obsługa i kontrola automatycznego systemu przepływu i składowania materiału
 • Usuwanie awarii, usterek oraz bieżących problemów technicznych
 • Ciągłe utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń poprzez wykonywanie planowanych prac remontowych i działań prewencyjnych
 • Kontrola i zapewnienie stanu części zapasowych dla maszyn i urządzeń w zakładzie
 • Monitoring instalacji alarmowych
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną
 • Monitorowanie alarmów systemu automatycznego przepływu i składowania materiału, usuwanie bieżących usterek i zatrzymań (dźwigi, przenośniki).
 • Wykonywanie działań zapobiegawczych, napraw oraz modyfikacji zgodnie z procedurami i w oparciu o przygotowany plan okresowych remontów i konserwacji.
 • Monitorowanie stanu, bieżąca obsługa i konserwacja: infrastruktury technicznej, mediów, oraz systemów bezpieczeństwa (w tym systemów chłodniczych, redukcji tlenu, PPOŻ)
 • Monitorowanie/Raportowanie parametrów krytycznych i zagrożeń (CCP, detekcja amoniaku, detekcja wodoru, alarmy/usterki centrali PPOŻ)
 • Naprawa usterek samodzielnie lub w zespole (usterek mechanicznych, elektrycznych, z zakresu automatyki przemysłowej i kontroli technicznej)
Wymagania:
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne (mechanik, elektryk, automatyk)
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w na stanowisku Technika Utrzymania Ruchu
 • Doświadczenie w zakresie prac mechanicznych, elektrycznych, dobra znajomość przemysłowych systemów sterowania
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy w zespole
 • Dyspozycyjność do pracy w delegacjach zagranicznych
Oferujemy:
 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub inne elastyczne formy współpracy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie karty sportowej oraz możliwość dołączenia do grupowej polisy na życie
 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Udział w realizacji innowacyjnych projektów z branży chłodniczej
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informujemy, iż:
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NewCold Poland Engineering Support sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, adres e-mail: info.poland@newcold.com (dalej jako: „Administrator”).
Zgoda
1. Klikając przycisk „Aplikuj” wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (zgoda jest wyrażana w zakresie dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane we właściwych przepisach lub których podanie nie jest niezbędne do zawarcia umowy, jeżeli prześle Pani / Pan takie dodatkowe dane osobowe).
2. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji, wysyłając taką informację na adres mailowy Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
1. Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w następujących celach:
• w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 kodeksu pracy lub ewentualnie innych właściwych aktach prawnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), natomiast pozostałe dane np. zdjęcie, dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte w liście motywacyjnym, na podstawie Pani/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Administratora (w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą, która może zostać odwołana w dowolnym czasie);
• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polega na dochodzeniu należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami);
2. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawrze Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, niepełnosprawności) konieczna będzie Pani/Pana pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Jeżeli Pani / Pan nie chce, aby Administrator przetwarzał Pana/Pani dodatkowe dane osobowe, prosimy o nieumieszczanie takich danych osobowych w przesyłanych dokumentach rekrutacyjnych.
Okres przechowywania i możliwość odwołania zgody
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a po zakończeniu tego procesu przez okres 30 dni.
2. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej jeśli wycofa Pani/Pan wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych.
3. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na adres mailowy Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
4. W przypadku przetwarzania na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora - do osiągnięcia celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) prawne, doradcze, podmioty świadczące usługi agencji rekrutacyjnej, dostawy systemów zarządzania rekrutacjami, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osób fizycznych
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany;
• wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail wskazany powyżej lub listownie na adres siedziby Administratora.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowej.
Oświadczenie zgody
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez NewCold Poland Engineering Support sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-677, przy ul. Taśmowej 7, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska, przez okres 1 roku. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie, a nadto że cofnięcie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.”
 

Poznaj

NEWCOLD POLAND OPERATIONS SP Z O.O.

NewCold jest dostawcą usług w logistyce łańcucha chłodniczego, inwestującym w duże, wysoce zautomatyzowane mroźnie. Jesteśmy młodą, ale prężnie rozwijającą się firmą, mającą ambicję i potencjał, aby szybko stać się liderem rynku w dziedzinie nowoczesnych i zautomatyzowanych mroźni, oferującym także dodatkowe usługi łańcucha dostaw, takie jak transport i dystrybucja. Oferując zaawansowane usługi logistyczne na całym świecie, NewCold dąży do bycia kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw dla największych firm spożywczych. Wdrażamy najnowsze technologie, aby zapewniać bezpieczeństwo żywności w zrównoważony sposób. Stawiamy na długoterminową współpracę, która przynosi korzyści zarówno naszym klientom, jak i pracownikom, oraz tworzymy potencjał inwestycyjny, który umożliwia wprowadzanie rozwiązań logistycznych najnowszej generacji.

Podobne oferty

 • Specjalista utrzymania ruchu – Technik

  SLODKIE sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko
  1 dni
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za m.in.: utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej; zmianę oprzyrządowania; programowaniem konfiguracji maszyn dla nowych produktów; projektowanie, uruchamianie i rozruch instalacji; diagnozowanie uszkodzeń i...
 • Inżynier Automatyk Utrzymania Ruchu

  NES Global Talent   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Twój zakres obowiązków: Diagnostyka i usuwanie awarii maszyn oraz wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji, proponowanie rozwiązań które doprowadzą do trwałego wyeliminowania powstających problemów, Programowanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich, Modernizacja...
 • Specjalista ds. logistyki i zakupów

  BBR Polska Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Zakres zadań: przygotowywanie zestawień materiałowych na podstawie harmonogramów, bieżące kontrolowanie stanów magazynowych oraz optymalizacja ich poziomu, tworzenie zapytań ofertowych, analiza porównawcza ofert i odniesienie do preliminarzy finansowych, prowadzenie negocjacji...
 • Technik / Techniczka Utrzymania Ruchu (o profilu Mechanik)

  Lotte Wedel Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  POZNAJ WYJĄTKOWE SKŁADNIKI SWOJEJ PRZYSZŁEJ PRACY. To będą Twoje zadania: Nadzór nad parkiem maszynowym w zakresie bieżących napraw i usuwania awarii oraz regulacji i przezbrojeń; Wykonywanie przeglądów okresowych oraz prac remontowo-konserwacyjnych; Wyszukiwanie i eliminacja...
 • Technik / Techniczka Utrzymania Ruchu (o profilu Elektromechanik)

  Lotte Wedel Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  POZNAJ WYJĄTKOWE SKŁADNIKI SWOJEJ PRZYSZŁEJ PRACY. To będą Twoje zadania: Nadzór nad parkiem maszynowym w zakresie bieżących napraw i usuwania awarii oraz regulacji i przezbrojeń; Wykonywanie przeglądów okresowych oraz prac remontowo-konserwacyjnych; Optymalizacja procesów w obszarze...
 • Pracownik ds. zatwierdzeń instalacji systemu ERTMS

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowanie i aktualizacja instrukcji oraz procedur, a także opracowywanie wzorów dokumentów Spółki, wymaganych dla zrealizowania procesu zatwierdzania instalacji ERTMS, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Spółki w zakresie zatwierdzeń...
 • Inspektor Urządzeń Ciśnieniowych

  Urząd Dozoru Technicznego   Warszawa    praca mobilna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Kluczowe obowiązki (po uzyskaniu uprawnień): Ocena stanu technicznego wyznaczonego rodzaju urządzeń technicznych. Uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie napraw i modernizacji urządzeń technicznych. Wydawanie decyzji administracyjnych dla urządzeń podlegających dozorowi...
 • Pracownik ds. wsparcia zespołu ETCS

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w opracowywaniu standardów technicznych i eksploatacyjnych, instrukcji, wymagań oraz wytycznych technicznych w zakresie konstrukcji, budowy utrzymania i diagnostyki eksploatowanych w Spółce urządzeń systemu ERTMS/ETCS, wsparcie zespołu w...
 • Inspektor Urządzeń Transportu Bliskiego

  Urząd Dozoru Technicznego   Warszawa    praca mobilna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Kluczowe obowiązki (po uzyskaniu uprawnień): Wykonywanie badań i kontroli stanu urządzeń technicznych transportu bliskiego. Wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oraz norm i zasad z zakresu bezpiecznej pracy urządzeń technicznych. Prowadzenie postępowań i...
 • Inżynier Utrzymania Ruchu

  Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.   Wola Mrokowska    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  7 godz.
  Główne zadania: koordynowanie napraw i planowanie przeglądów maszyn produkcyjnych, analiza przyczyn awarii i przestojów oraz prowadzenie działań prewencyjnych, zamawianie części do maszyn, nadzór nad magazynem części zamiennych, udział w uruchomieniach i szkoleniach z nowych maszyn i...