Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Wychowawca / instruktor zajęć muzycznych lub plastycznych

Stowarzyszenie SIEMACHA

Kraków

410 dni temu

Od ponad 25 lat prowadzimy placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego na terenie południowej Polski.

 

Naszym celem jest wspieranie w rozwoju osobistym, niwelowanie deficytów i rozwijanie potencjału młodych ludzi. Naszej pracy przyświeca motto: „Potrzebna cała wioska, aby wychować jedno dziecko”.

 

Jeśli zatem jesteś gotowy/a pracować z zaangażowaniem, zespołowo i brać odpowiedzialność za swoje działania, to zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu jako:

Wychowawca / instruktor zajęć muzycznych lub plastycznych
Miejsce pracy: Kraków
opis stanowiska:

Jakie zadania stoją przed Tobą?

 • prowadzenie systematycznych warsztatów dla naszych wychowanków:
  • muzycznych - nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne, prowadzenie zespołu muzycznego, muzykoterapia itp.
  • plastycznych - rękodzieło, florystyka, malarstwo, ceramika, arteterapia itp.
  • jesteśmy też otwarci na Twoje propozycje i pomysły zgodne z zainteresowaniami i talentami,
 • praca wychowawcza z wychowankami, rozwiązywanie trudnych wychowawczo sytuacji, wspieranie wychowanków w różnych kryzysach,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę (MOPS, szkoły itp.) oraz rodzicami wychowanków,
 • organizacja warsztatów, zdarzeń, wyjść weekendowych, turnusów feryjnych i wakacyjnych realizujących cele wychowawcze placówki,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
wymagania:

Nasz wymarzony kandydat, przyszły wychowawca, spełnia następujące warunki:

 • wymagane wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach pozwalających na realizację zajęć tematycznych, z ukończonym kursem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub studiami podyplomowymi (z zakresu pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej lub pracy z rodziną) lub min. 3 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • mile widziane są dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem, nowoczesnych form edukacji oraz udział w wolontariatach, akcjach społecznych, projektach edukacyjnych itp.,
 • atutem są dodatkowe umiejętności, ciekawe zainteresowania i pasje, którymi można podzielić się z naszymi wychowankami.
ponadto, nie mniej ważne jest, abyś był:
 • radosny i odważny,
 • kreatywny i zaciekawiony swoją pracą,
 • samodzielny i zaradny,
 • odpowiedzialny i słowny,
 • elastyczny i otwarty na współpracę z innymi członkami zespołu.
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole.
 • Możliwość rozwijania umiejętności zawodowych. Możliwość udziału w nietuzinkowych projektach.
 • Superwizję pracy.
 • Współpracując z nami zapoznasz się z metodami pracy w nowoczesnej organizacji pozarządowej, a przede wszystkim przekonasz się co to znaczy pracować z pasją i misją.
wymiar czasu pracy:
 • pełny etat lub część etatu, pon. – pt. w godzinach popołudniowych: 12.00 – 20.00. Sporadycznie praca również w weekendy (warsztaty jednodniowe, weekendowe, turnusy feryjne i wakacyjne).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie SIEMACHA

Naszą misję społeczną realizujemy w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość.

Pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom. Wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów.

Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Poznaj stanowisko: Pedagog 
Pedagog najczęściej pracuje w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy, opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów ...
Praca Pedagog