Zastępca Dyrektora Biura Sprzedaży i Obsługi Klientów

PKP Intercity S.A.

Warszawa

325 dni temu

PKP Intercity S.A. to największy polski operator kolejowy specjalizujący się w krajowych i międzynarodowych przewozach dalekobieżnych. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do

Biura Sprzedaży i Obsługi Klientów

pracownika na stanowisko:

Zastępca Dyrektora Biura Sprzedaży i Obsługi Klientów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: BSO/2019/01
 
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • zarządzanie oraz kierowanie zespołem podległych pracowników i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym, terminowym realizowaniem powierzonych zadań,
 • przygotowywanie i realizację strategii sprzedażowej Spółki,
 • prowadzenie negocjacji i nadzór nad przygotowywanymi umowami w zakresie zakupu i utrzymania systemów sprzedaży oraz powiązanych z działaniem tych systemów;
 • realizacja zadań związanych z:
 • rozwojem i utrzymaniem funkcjonujących systemów sprzedaży (tradycyjnych i elektronicznych) oraz zdalnych kanałów dystrybucji biletów,
 • rekomendowaniem zmian do systemów sprzedaży i kanałów dystrybucji biletów w celu ich unowocześnienia, poprawy funkcjonalności i rozwoju.
 • monitorowanie rynku i działań konkurencji w celu rozwoju i optymalizacji systemów sprzedaży i kanałów dystrybucji biletów,
 • inicjowanie i realizację projektów mających na celu zwiększenie funkcjonalności i efektywności obszaru sprzedaży,
 • nadzór nad postępowaniami zakupowymi dotyczącymi systemów sprzedaży i dystrybucji biletów w kanałach systemów sprzedaży i dystrybucji biletów w kanałach zdalnych,
 • współpracę z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z transportem kolejowym, zarządzaniem i marketingiem, ekonomią lub dziedzinami pokrewnymi,
 • minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, sprzedaży – w tym sprzedaż usług,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie wdrażania, rozwoju i zarządzania systemami sprzedażowymi,
 • doświadczenie we wdrażaniu nowych narzędzi sprzedażowych,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem i umiejętności koordynowania pracy podległego zespołu,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność myślenia biznesowego i projektowego,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i delegowania zadań,
 • otwartość na zmiany,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Mile widziana znajomość rynku kolejowego oraz przepisów związanych z odprawą i przewozem podróżnych.


Oferujemy:
 • możliwość poprowadzenie profesjonalnego, energicznego i zgranego zespołu
 • możliwość kontynuacji rozwoju zawodowego i poszerzania doświadczenia na kierowniczym stanowisku,
 • niezbędne szkolenia,
 • odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 142 a, 02-305 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez PKP INTERCITY S.A. Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@intercity.pl, tel.: +48 22 474 21 15. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – zwane dalej RODO)), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PKP Intercity S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jej trwania, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach bez ograniczeń czasowych.. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu ich profilowania.

Poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj” lub „Wyślij” zgadzają się/zgodzili się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji.
Poznaj stanowisko: Dyrektor ds. Sprzedaży 
Dyrektor ds. Sprzedaży to osoba, która zarządza zespołem sprzedaży i tworzy długoterminową politykę handlową przedsiębiorstwa. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: kreowanie i konsekwentne wdrażanie strategii handlowej, pozyskiwanie nowych klientów, doradzanie im, negocjowanie umów, budowanie relacji businessowych, ocena i rozwój nowych możliwości sprzedażowych dla ...
Praca Dyrektor ds. Sprzedaży