Zastępca Dyrektora Inwestycyjnego

Cavatina GW Sp. z o.o.

Kraków

55 dni temu

Zastępca Dyrektora Inwestycyjnego
Miejsce pracy: Kraków

CAVATINA HOLDING S.A. to Spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Właściciel kompleksu biurowców klasy A w Krakowie - Business Equal Park, a także Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu. Dołącz do pracowników Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Opis stanowiska:
 • Wsparcie w zarządzaniu działem realizacji projektów inwestycyjnych
 • Kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych decyzji administracyjnych,
 • Nadzór i monitorowanie pracy współpracowników,
 • Odpowiedzialność za realizację projektu w założonych terminach, budżetu oraz rozliczanie inwestycji w trakcie prowadzenia procesu budowlanego, zarządzanie ustalonym budżetem dla każdego z prowadzonych projektów budowlanych,
 • Współpraca ze wszystkim stronami zaangażowanymi w proces inwestycyjny oraz instytucjami zewnętrznymi
 • Opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji
 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji technicznej, w tym wykonawczej i powykonawczej dla każdego z projektów
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach i negocjacjach z urzędami, gestorami mediów, klientami, wykonawcami i podwykonawcami
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i koordynacja procesu wyboru podwykonawców
 • Koordynowanie procesu inwestycyjnego
 • Współpraca z projektantami, kierownikami budowy i inspektorami nadzoru w trakcie realizacji inwestycji
 • Przygotowanie inwestycji w zakresie procedur administracyjnych i dokumentacji formalno-prawnej
 • Planowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających procesy w obszarze realizacji inwestycji
 • Raportowanie bieżących zadań do Zarządu Spółki
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunku budowlanym,
 • minimum 5 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych
 • bardzo dobra znajomość rynku budowlanego pod kątem realizacji projektów budowlanych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, Projekt,
 • doświadczenie w realizacji pełnego procesu budowlanego
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 • odpowiedzialność i samodzielność,
 • rzetelność i skrupulatność,
 • otwartość, dynamizm i zaangażowanie w działanie,
 • wysokie kompetencje menadżerskie oraz negocjacyjne,
 • wysokie umiejętności organizacyjne
 • czynne prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa biurowego,
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
 • prywatne ubezpieczenie medyczne,
 • wsparcie ze strony pozostałych współpracowników.
Oferujemy:
 • karta Multisport dla pracownika
  i jego rodziny
 • pakiet medyczny dla
  pracownika
  i jego rodziny
 • paczki
  świąteczne
 • udział
  w szkoleniach
  i konferencjach związanych
  z wykonywaną pracą
 • darmowa nauka języków
 • imprezy
  firmowe
 • wyjazdy
  integracyjne
 • pyszna
  kawa
 • atrakcyjne i komfortowe
  biura

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-360 Bielsko-Biała.


Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.


Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poznaj

Cavatina GW Sp. z o.o.

Dlaczego warto?

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Właściciel kompleksu biurowców klasy A w Krakowie - Business Equal Park oraz Tischnera Office, a także Carbon Tower we Wrocławiu i Chmielna 89 w Warszawie. Dołącz do pracowników Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Proces rekrutacji

KrokAPLIKUJ
KrokANALIZA CV
KrokSPOTKAJMY SIĘ
KrokKAŻDY KONIEC TO POCZĄTEK CZEGOŚ NOWEGO
Kierownik do spraw nadzoru inwestycji jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie przebiegu realizacji danego przedsięwzięcia pod kątem zgodności z harmonogramem i jakości pracy jednostek wykonawczych. Kierownik nadzoruje wykonawstwo inwestycji od momentu powstania planu jego realizacji aż do przekazania gotowego dzieła odbiorcy. Jest to stanowisko wiążące się z dużą odpowiedzialnością, osoba na nim obsadzona porównuje założenia ...
Praca Kierownik Nadzoru Inwestycji