Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Wilanów
Warszawa
prezes
pełny etat
umowa o pracę
45 dni temu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu

Zastępca Prezesa Zarządu
Miejsce pracy: Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.

 

Zatrudnienie na okres do dnia 30.06.2023

z możliwością przedłużenia umowy o pracę na 3-letnią kadencję.

 

Zakres obowiązków

 

Nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem remontów oraz konserwacji zasobów Spółdzielni oraz współpraca z firmami świadczącymi powyższe usługi. Nadzór nad zapewnieniem ciągłości zaopatrzenia budynków zarządzanych przez Spółdzielnię energię cieplną, gaz, zimną wodę i energię elektryczną oraz zapewnienie sprawnego działania pozostałych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem budynków.

 

Wymagania konieczne
  • Wykształcenie wyższe techniczne.
  • Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym.
  • Dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów powiązanych, w tym zagadnień techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych.
  • Doświadczenie w zakresie prowadzenia, kierowania lub nadzorowania prac budowlanych, remontów, konserwacji i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych spółdzielni.
  • Znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania robót budowlano-montażowych, przygotowania specyfikacji technicznej i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kontroli ich realizacji.
  • Znajomość zagadnień związanych z organizacją przetargów, w tym również przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania pożądane
  • Posiadanie uprawnień budowlanych.
  • Praktyczna znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
  • Referencje.