3D Printing Tester

Zortrax S. A.

Olsztyn

31 dni temu

Dołącz do najlepszych


Zortrax jest uznanym na świecie producentem profesjonalnych drukarek 3D, które sprzedawane są do kilkudziesięciu krajów świata na sześciu kontynentach. Dynamiczny rozwój firmy jest możliwy, ponieważ Zortrax tworzony jest przez zespół profesjonalistów z bardzo wielu dziedzin, którzy każdego dnia pracują na globalny sukces marki. Obecnie w naszym biurze w Olsztynie pracuje ponad 130 osób. Teraz czekamy na Ciebie.

 

Podejmij wyzwanie i dołącz do drużyny Zortraksa

3D Printing Tester
Miejsce pracy: Olsztyn
Nr ref.: 3DPT/OLN/17.09.19
Opis stanowiska:
 • Opracowywanie profili materiałowych dla poszczególnych materiałów do druku w technologii FDM
 • Wsparcie we wdrożeniu nowych materiałów do druku w technologii FDM
 • Obsługa farmy drukarek 3D (FDM), w tym bieżące utrzymanie drukarek
 • Kontrola jakości wydruków i wprowadzanie bieżących poprawek do profili materiałowych
 • Wykonywanie badań materiałów i sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań
 • Rozwiązywanie problemów technicznych na rzecz bieżących projektów
 • Projektowanie modeli testowych
Wymagania:
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze druku 3D w technologii FDM (w dowolnej formie)
 • Znajomość popularnych slicerów (np. Z-Suite, Cura, Simplify3D)
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowana Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych)
 • Język angielskiego umożliwiający czytanie specyfikacji technicznych
 • Dbałość o szczegóły
 • Zdolności manualne
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów inżynierskich
 • Samodzielność i zaangażowanie
 • Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura osobista
Mile widziane:
 • Doświadczenie z drukarkami żywicznymi
 • Znajomość norm ISO 527:1998, ISO 178:2011
 • Doświadczenie w pracy z szerokim spektrum filamentów
 • Doświadczenie w pracy w środowisku Zortrax
 • Znajomość narzędzi i technik pomiarowych w badaniach niszczących i nieniszczących
 • Znajomość narzędzi: Jira, Redmine
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach
 • Wpływ na rozwój organizacji
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej GDPR) informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Lubelskiej 34, 10-409 Olsztyn;
2) Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez, formularz kontaktowy pod adresem https://zortrax.pl/firma/kontakt/, telefonicznie pod numerem telefonu 89 672 40 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) jednej rekrutacji w przypadku prawa pracy - na podstawie art. 6 ust 1 pkt f GDPR, przy czym prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora wynika z art. 221 § 1 kodeksu pracy;
b) jednej rekrutacji w przypadku umowy b2b - na podstawie art. 6 ust 1 pkt a GDPR;
c) przyszłych rekrutacji - tylko w przypadku udzielenia przez Pana/Panią dodatkowej zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach- w przypadku dowolnej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a GDPR;
d) dochodzenia roszczeń względem Zortrax S.A. oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Zortrax S.A. - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f GDPR, przy czym uzasadniony interes Zortrax S.A. oraz Pana/Pani wynikają z innych przepisów prawa(m.in. kodeks cywilny)
4) Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług: IT, prawnych, księgowych, kurierskich i pocztowych;
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
a) przez okres trwania rekrutacji i w celu danej rekrutacji, później w celach realizacji obowiązków ustawowych przez administratora(nie dłużej niż 3 lata), przy czym okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
b) w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach - także w celu przyszłych rekrutacji do odwołania przez Pana / Panią zgody(nie dłużej niż 3 lata), przy czym okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
6) Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
7) Jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani / Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby administratora lub mu bezpośrednio doręczonej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych.
9) Przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/ Pani udział. Konsekwencją niepodania danych będzie brak rozpatrzenia Pani / Pana aplikacji

Poznaj

Zortrax S. A.

Zortrax tworzy kompleksowe rozwiązania dla druku 3D. Jesteśmy też jednym z niewielu producentów urządzeń do druku przestrzennego na świecie oferującym drukarkę 3D razem z dedykowanym oprogramowaniem oraz specjalnie opracowanymi materiałami do druku.

Poznaj stanowisko: Tester 
Pracownik Tester to osoba, która zajmuje się testowaniem danego produktu, sprzętu pod względem jakości, wydajności oraz stabilności. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: testowanie oprogramowania oraz tworzenie przypadków testowych, badanie zgodności implementacji ze standardami, pisanie scenariuszy testowych i skryptów, przygotowywanie raportów z wyników testów, ...
Praca Tester