Jesteśmy państwową placówką prowadzącą badania naukowe i działania rozwojowe w celu wypracowania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na rzecz ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Mamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwa i energetyki. Działamy na rzecz rozwoju nauki – zarówno prowadząc badania i doskonaląc swoją wiedzę, jak też kształcąc innych. Nasza kadra naukowa prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych Centrum Edukacji CIOP-PIB. Organizujemy konferencje, warsztaty i seminaria popularyzujące wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy. Wydajemy prasę branżową. Współpracujemy z instytucjami na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym. Angażujemy dzieci, artystów - grafików, amatorów sztuki filmowej – wszystko po to, aby przesłanie o bezpiecznej pracy docierało jak najdalej, do jak najszerszego grona odbiorców.

Aktualne oferty pracy

Zobacz archiwalne oferty pracy

Aktualne oferty pracy

8

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Czerniakowska 16

00-701 Warszawa