Analityk systemów informatycznych (Business Objects Developer)
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Warszawa
40 dni temu
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun- kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie ponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Analityk systemów informatycznych

(Business Objects Developer)


Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IIN/06/05/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • bieżące utrzymanie i modyfikacje raportów dla logistyki, rejestru aktywów, ochrony środowiska, rozliczania inwestycji, rozliczania umów, zamówień, infrastruktury kolejowej,
 • tworzenie nowych raportów dla logistyki, rejestru aktywów, ochrony środowiska, rozliczania inwestycji, rozliczania umów, zamówień, infrastruktury kolejowej oraz innych obszarów działalności Spółki w zależności od zgłaszanych potrzeb,
 • współpraca z Biurami Centrali Spółki i jednostkami organizacyjnymi Spółki przy tworzeniu specyfikacji dla raportów,
 • wstępne testy raportów (porównywanie wyników z systemem źródłowym np. SAP ERP),
 • tworzenie dokumentacji raportów,
 • dokumentowanie zmian.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalnościach: informatyka, matematyka, ekonomia,
 • minimum 3 lata doświadczenia w tworzeniu raportów i analiz,
 • doświadczenie w kontaktach z użytkownikami końcowymi, analizie wymagań biznesowych i tworzeniu specyfikacji dla raportów,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie analizy dokumentacji technicznej na poziomie dobrym,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość SAP ERP
 • znajomość narzędzia SAP Business Object.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.