Asystent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Olsztyn

12 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 23525

Warunki pracy

- praca biurowo-laboratoryjna,
- doraźna styczność ze środkami ochrony roślin,
- bariery architektoniczne (brak podjazdów)
- pomieszczenia laboratorium znajdują się na parterze budynku i w pomieszczeniach podziemnych pomieszczenia higieniczno- sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • wykonywanie badań próbek gleby, roślin, produktów roślinnych i ich przedmiotów w zakresie diagnostyki nematologicznej, entomoligicznej i herbologicznej, w tym udzielanie w niezbędnym zakresie porad dotyczących zwalczania stwierdzonych u roślin patogenów,
 • prowadzenie akt rzeczowych przewidzianych dla laboratorium Wojewódzkiego oraz obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
 • podejmowanie działań wynikających z postanowień obowiązującego Systemu Zarządzania Laboratorium ( udział w zapewnieniu jakości wyników badań, przeprowadzanie auditów wewnętrznych)
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności laboratoryjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie roślin i aktów wykonawczych do ustawy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-03-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
  ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn

  Poznaj stanowisko: Asystent / Asystentka

  Asystent działu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za udzielanie organizacyjnego wsparcia niezbędnego do codziennego funkcjonowania działu firmy lub instytucji. W ramach tego zadania asystent może realizować szereg czynności, których konkretny zakres wyznacza bezpośredni przełożony - kierownik działu. Może należeć do nich przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji służbowej, wykonywanie prostych ...
  Asystent / Asystentka Praca Asystent / Asystentka

  Rekrutują z Praca.pl