Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Asystent

Krajowa Informacja Skarbowa

Toruń

8 dni temu

Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 42637

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, używanie sprzętu biurowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca w budynku III piętrowym, budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku. Oświetlenie sztuczne i naturalne, węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: niewidomych, głuchoniemych.

Zakres zadań

 • opracowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zainteresowanych w zakresie podatku od towarów i usług,
 • opracowywanie odpowiedzi na środki odwoławcze, w tym skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje, w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia,
 • prowadzenie rejestru spraw przy użyciu programu komputerowego wspomagającego obieg dokumentów,
 • współpraca przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w celu obrony wydanej indywidualnej interpretacji uchylonej przez WSA,
 • przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów kierowanych za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach dotyczących wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń kaskadowych w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Krajowa Informacja Skarbowa
  ul. T. Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała
  z dopiskiem „oferta pracy – asystent KDIT1-3 VAT”
  lub osobiście w Kancelarii KIS, parter pok. 1-5.

  Poznaj stanowisko: Asystent / Asystentka

  Asystent działu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za udzielanie organizacyjnego wsparcia niezbędnego do codziennego funkcjonowania działu firmy lub instytucji. W ramach tego zadania asystent może realizować szereg czynności, których konkretny zakres wyznacza bezpośredni przełożony - kierownik działu. Może należeć do nich przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji służbowej, wykonywanie prostych ...
  Asystent / Asystentka Praca Asystent / Asystentka

  Podobne oferty

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (747)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (100)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (239)
  Toruń (133)
  Lubelskie:
  Lublin (257)
  Chełm (24)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (919)
  Tarnów (65)
  Nowy Sącz (72)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2328)
  Radom (161)
  Płock (75)
  Opolskie:
  Opole (226)
  Nysa (71)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (142)
  Przemyśl (37)
  Podlaskie:
  Białystok (131)
  Suwałki (43)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (479)
  Gdynia (202)
  Słupsk (68)
  Śląskie:
  Katowice (527)
  Częstochowa (151)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (128)
  Elbląg (104)
  Ełk (72)
  Wielkopolskie:
  Poznań (689)
  Kalisz (75)
  Konin (43)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (323)
  Koszalin (76)
  Kołobrzeg (33)
  Auchan (175)
  Tesco (73)
  Inditex (37)
  Leroy Merlin (137)
  Bricoman (8)
  STRABAG (10)
  ABB (20)
  Accenture (284)
  Carrefour (88)
  PKO BP (328)
  PwC (31)
  KPMG (42)
  Orange (20)
  IKEA (27)
  Budimex (49)

  Rekrutują z Praca.pl