Asystentka / Asystent Biura Rektora

Uniwersytet SWPS

Warszawa

27 dni temu

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Naszym celem jest wzbogacenie oferty dydaktycznej i naukowej oraz rozwój innych dyscyplin, w tym informatyki. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. Uniwersytet SWPS od wielu lat współpracuje z firmami i jednostkami naukowymi z sektora IT, mając tym samym udział w opracowaniu wielu innowacyjnych rozwiązań, np. takich, jak robot edukacyjny Photon, czy aplikacja do badania jasności tekstów w języku polskim - Jasnopis. Łącząc wiedzę psychologiczną z informatyką, nasi badacze tworzą aplikacje i systemy informatyczne, podnoszące jakość życia, jak np. Beviado.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny poszukuje kandydatów na stanowiska:

Asystentka / Asystent Biura Rektora
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres odpowiedzialności:
 • Wsparcie Rektora i władz uczelni w wykonywanych zadaniach, w tym m.in. w przygotowanie zarządzeń Rektora i ich publikacja, kompleksowa obsługa spraw dyscyplinarnych, itp.
 • Przygotowywanie pism, protokołów, raportów, prezentacji
 • Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów oraz ich archiwizacja, obsługa korespondencji
 • Udział w przygotowaniu wydarzeń organizowanych przez Rektora np. spotkania ciał kolegialnych, Inauguracja Roku Akademickiego, wręczenie tytułu Honoris Causa, itp.
 • Prowadzenie kalendarza Rektora, organizacja i obsługa spotkań
 • Organizacja wyjazdów służbowych Rektora
 • Współpraca z innymi jednostkami uczelni w zakresie zleconym przez Rektora
 • Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Biura Rektora
Od kandydatów oczekujemy:
 • Wyższego wykształcenia
 • Minimum 3-letniego doświadczenia pracy na stanowisku asystenckim lub podobnym
 • Umiejętności biegłego tworzenia oraz redagowania pism (m.in. protokołów i oficjalnych pism)
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu Office
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wysokiej kultury osobistej, samodzielności, bardzo dobrej organizacji pracy oraz umiejętności pracy pod presją
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów;
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w kilkuosobowym zespole;
 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do pakietu Multisport i Multibenefit
 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
 • Zniżki na kursy językowe
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Poznaj stanowisko: Asystent / Asystentka 
Asystent działu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za udzielanie organizacyjnego wsparcia niezbędnego do codziennego funkcjonowania działu firmy lub instytucji. W ramach tego zadania asystent może realizować szereg czynności, których konkretny zakres wyznacza bezpośredni przełożony - kierownik działu. Może należeć do nich przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji służbowej, wykonywanie prostych ...
Praca Asystent / Asystentka