Audytor Wewnętrzny w Departamencie Audytu Wewnętrznego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warszawa

79 dni temu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Audytor Wewnętrzny w Departamencie Audytu Wewnętrznego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DAW/135/20

Audytor wewnętrzny ds. audytu programów inwestycyjnych

Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • realizacja czynności zapewniających i doradczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami audytu wewnętrznego,
 • realizacja czynności sprawdzających oraz monitorowanie wdrażania zaleceń,
 • koordynacja pracy zespołu audytowego powołanego do realizacji zadania audytowego,
 • ocena systemu kontroli wewnętrznej.

 Wymagania konieczne:

 • kwalifikacje audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego – IIA,
 • co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku ds. audytu lub kontroli, lub kontroli finansowej.
 • wykształcenie wyższe.

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa