Data Integration Analyst

Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

Warszawa

89 dni temu

Grupa Most Wanted! to agencja doradztwa personalnego z 20-letnim doświadczeniem. Z powodzeniem łączymy pracodawców z kandydatami i wspieramy ich w budowaniu ścieżek kariery. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu najlepszych pracowników średniego i wyższego szczebla oraz w outsourcingu HR z sektora produkcji, finansów i IT. Wyróżniamy się unikalnym know-how oraz autorskimi rozwiązaniami dla małych i dużych firm. Organizujemy otwarte i dedykowane szkolenia dla firm, wspierające rozwój talentów. Na rynku działamy od 1998 roku i do tej pory pomogliśmy ponad 11 tys. pracowników w wyborze najlepszego miejsca pracy. Więcej na www.mostwanted.pl

Grupa Most Wanted! to agencja doradztwa personalnego z 20-letnim doświadczeniem. Z powodzeniem łączymy pracodawców z kandydatami i wspieramy ich w budowaniu ścieżek kariery. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu najlepszych pracowników średniego i wyższego szczebla oraz w outsourcingu HR z sektora produkcji, finansów i IT. Wyróżniamy się unikalnym know-how oraz autorskimi rozwiązaniami dla małych i dużych firm. Organizujemy otwarte i dedykowane szkolenia dla firm, wspierające rozwój talentów. Na rynku działamy od 1998 roku i do tej pory pomogliśmy ponad 11 tys. pracowników w wyborze najlepszego miejsca pracy. Więcej na www.mostwanted.pl                                     

Data Integration Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: /4/07/2019/KS
Czym będziesz się zajmować?
 • Tłumaczenie złożonych procesów biznesowych i wymagania funkcjonalne na specyfikacje techniczne, dokumentując przepływy procesów, struktury danych i ogólne wymagania przy użyciu odpowiednich artefaktów
 • Analizowanie wymagań biznesowych oraz przeprowadzanie analizy luk, analizę wpływu i studium wykonalności.
 • Identyfikacja i ocena wpływu wniosków o zmianę w aplikacjach biznesowych i systemach zintegrowanych.
 • Współpraca z zespołami ds. Rozwoju na co dzień, aby monitorować postępy projektu poprzez śledzenie aktywności, rozwiązywanie problemów, publikowanie raportów z postępów i rekomendowanie działań.
 • Wykonywanie analizy danych i walidację za pomocą zapytań SQL, plików Excel, CSV i XML.
 • Szybkie rozwijanie poszczególnych domen biznesowych i ułatwienie definiowania kanonicznych modeli danych.
 • Przeprowadzanie testów funkcjonalnych, testów akceptacyjnych użytkowników i szkolenia użytkowników.
 • Zapewnienie wsparcia produkcyjnego i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników działających w różnych regionach geograficznych.
 • Nawiązywanie relacji i działanie jako główny punkt kontaktowy z wewnętrznymi lub zewnętrznymi dostawcami danych, aby zgłosić wszelkie przerwy w dostawie danych lub rozbieżności danych.
 • Kierowanie wysiłkami na rzecz ustanowienia, zdefiniowania, utrzymania i przekazywania wytycznych, standardów i najlepszych praktyk dotyczących architektury danych w dziedzinie integracji danych.
Czego oczekujemy?
 • 5 lat doświadczenia w analizie systemów biznesowych w dynamicznych i zespołowych środowiskach
 • Znajomość ogólnych praktyk modelowania danych
 • Aktywny udział w projektach obejmujących zarządzanie procesami biznesowymi, integrację aplikacji, integrację danych lub procesy ETL
 • Doświadczenie w analizie i mapowaniu danych, w tym tłumaczenia i transformacje zestawu danych
 • Biegła analiza danych przy użyciu zapytań SQL, plików Excel, CSV i XML
 • Doświadczenie z cyklem życia oprogramowania (SDLC) przy użyciu różnych metodologii
 • Zdolność do skutecznego zarządzania wieloma projektami i zadaniami o różnym stopniu złożoności, ustalania priorytetów, dotrzymywania terminów i pracy pod presją
 • Zdolność i chęć zdobycia wiedzy biznesowej i motywowania do rozwiązywania problemów
 • Samoczynny rozruch, zdolny do samodzielnej pracy i podejmowania inicjatywy w celu znalezienia rozwiązań dla wymagań biznesowych
 • Metodyczne podejście do zadań z silnymi umiejętnościami dokumentacyjnymi
 • Skuteczne komunikowanie się poprzez umiejętności werbalne i pisemne
Co możemy Ci zaoferować?
 • Zatrudnienie na podstawie Umowy o Pracę lub B2B
 • Atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy - dobrze skomunikowane miejsce
 • Atrakcyjny system benefitów (prywatna opieka medyczna dla pracowników i członków rodziny, dofinansowanie do karty sportowej)
 • Możliwość współpracy i rozwoju w międzynarodowej organizacji
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świeże owoce w biurze
Nasze doświadczenie procentuje jakością
www.mostwanted.pl
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji lub ewentualnych przyszłych rekrutacji na stanowiska odpowiadające kwalifikacjom kandydata (jeśli wskazano), w takim przypadku nie dalej niż 2 lata od daty złożenia aplikacji. Osoba odpowiedzialna za administrowanie danych osobowych w Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. jest dostępna pod adresem mailowym iodo@mostwanted.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Poznaj stanowisko: Analityk Danych 
Analityk Danych to osoba, która gromadzi i analizuje dane, a następnie wykorzystuje je do przygotowania lub doskonalenia strategii biznesowych i planów marketingowych firm. Analityk jest osobą profesjonalnie wyszkoloną, posiadającą dobrze rozwinięte umiejętności matematyczne, umiejętności analityczne i zdolność logicznego myślenia. W tej pracy niezmiernie ważna jest umiejętność organizacji pracy, bez której łatwo o błędne ...
Praca Analityk Danych