DevOps Engineer
Nask
Warszawa
48 dni temu

Jesteśmy dużym zespołem odpowiedzialnym za projektowanie oraz wytwarzanie systemów i aplikacji dla administracji państwowej oraz ich implementację i udostępnianie w formie usług. Opieramy się na najnowszych technologiach i trendach: Cloud Native, CI-CD. Zapewniamy i utrzymujemy infrastrukturę teleinformatyczną na potrzeby udostępniania aplikacji w formule usług chmurowych SaaS.

DevOps Engineer
Miejsce pracy: Warszawa

Opis oferty:

 

Specjalista na tym stanowisku będzie ściśle współpracował z zespołami deweloperów, testerów i devops oraz użytkownikami i administratorami budowanych systemów.

Będzie odpowiedzialny za budowę efektywnego procesu wytwarzania i deploymentu systemów, dobór optymalnych rozwiązań, technologii umożliwiających automatyzację i unifikację rozwiązań, implementację usług zapewniających wysoką dostępność i bezpieczeństwo.

 

Zadania:

 • Budowa i zarządzanie środowiskiem klastrów wirtualizacyjnych i konteneryzacyjnych, również w środowiskach multi-cloud;
 • Zapewnienie zgodności wytwarzanych aplikacji z podejściem DevOps i standardami CNCF;
 • Automatyzacja czynności i procesów w systemach linii SDLC i CI-CD;
 • Deployment systemów na bazie usług chmurowych IaaS/PaaS z zastosowaniem automatyzacji i technik Infrastructure as a Code;
 • Projektowanie rozwiązań zapewniających wysoką niezawodność i bezpieczeństwo;
 • Opracowywanie procedur organizacyjnych i dokumentacji technicznej.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Umiejętności praktycznego wykorzystania repozytoriów i rejestrów w linii CI-CD, np. Artifactory, Harbor, Helm;
 • Doświadczenie w implementacji i zarządzaniu klastrami Kubernetes;
 • Bardzo dobrej znajomości systemów do automatyzacji procesów CI-CD, np. Jenkins, Teamcity, Helm;
 • Samodzielności i odpowiedzialności za osiągniecie wyznaczonych celów i wyników;
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole;
 • Umiejętności analizowania złożonych problemów i identyfikacja przyczyn oraz sposobów eliminowania problemów.
Dodatkowym atutem będzie:
 • Umiejętność stosowania narzędzi do automatyzacji czynności oraz technik Infrastructure as a Code, np.: Terraform, Chef, Puppet, Ansible;
 • Doświadczenie w zakresie budowy klastrów i usług w środowiskach rozproszonych i multi-cloud;
 • Znajomość i doświadczenie w administrowaniu platformą konteneryzacyjną, np. OpenShift, Anthos, VMWare Tanzu, Rancher;
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie wykorzystania klastrów bazodanowych dla środowiska Kubernetes;
 • Znajomość architektury mikroserwisowej i wzorców: Service Catalog, Service Discovery, Service Mesh, DNS;
 • Wiedza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowisk chmurowych oraz znajomość typowych podatności aplikacji oraz umiejętność ich eliminowania;
 • Znajomość i umiejętność stosowania narzędzi Continous Verification i Chaos Engineering/Testing;
 • Znajomość platform wirtualizacyjnych lub rozwiązań SDS, SDN, SDDC;
 • Umiejętność stosowania narzędzi do zbierania logów, monitorowania i alertowania;
 • Posiadanie certyfikatów lub zaświadczeń o szkoleniach w powyżej wymienionych obszarach.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Równowagę między pracą a życiem osobistym
 • Elastyczne godziny pracy
 • Ciekawe projekty
 • Współpracę z ekspertami w branży
 • Udział w szkoleniach i konferencjach
 • Możliwość nauki języka angielskiego
 • Opiekę medyczną
 • Kartę Multisport
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Biuro w dogodnej lokalizacji

Poznaj

Nask

W 1991 r. NASK podłączył Polskę do Internetu. W dotychczasowej formie organizacyjnej, jako jednostka badawczo-rozwojowa, działał od grudnia 1993 r. do 1 października 2010 r. Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa funkcjonuje jako instytut badawczy. NASK jest wiodącym polskim operatorem sieci transmisji danych. Oferuje nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. We współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadzimy działalność naukową i badawczo-wdrożeniową. Są to m.in. projekty z dziedziny jakości usług teleinformatycznych (QoS - Quality of Service) i bezpieczeństwa systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem biometrycznych metod identyfikacji. Aktywnie działamy w wielu organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych (FIRST, CENTR, TERENA, RIPE), uczestniczymy w projektach Unii Europejskiej. W ramach NASK działa zespół CERT Polska - pierwszy w Polsce Computer Emergency Response Team (zespół reagowania na zagrożenia i incydenty w sieciach komputerowych), ściśle współpracujący z podobnymi zespołami na całym świecie.