Doradca ds. Obsługi Klienta

Contact Center Sp. z o.o.

Warszawa

19 dni temuContact Center sp. z o.o. od 1999 roku świadczy usługi dla wciąż rosnącego grona Klientów, zachowując najwyższe standardy jakości i obsługi. Poprzez innowacyjne działania i rozwój oferty produktowej nieustannie dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się trendów a przede wszystkim rynkowych oczekiwań i potrzeb. 

 


Doradca ds. Obsługi Klienta

Miejsce pracy: Warszawa

 

 

Zadaniem Doradcy Infolinii jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym, możliwości uzyskania rzetelnych i wyczerpujących informacji w zakresie zgłoszeń reklamacyjnych, zapytań o produkty, informacji marketingowych oraz zapytań o konkursy bez względu na wybrany kanał kontaktu.

 

Do zadań Konsultantów należy:
 • bieżąca telefoniczna i emailowa Obsługa Klienta
 • udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez Klientów pytania
 • realizowanie zadań zlecanych przez Koordynatora w zakresie realizacji świadczenia usługi Infolinii
 • sprawne obsługiwanie Klientów na najwyższym poziomie i dbanie o ich satysfakcję
 • budowanie pozytywnego wizerunku Klienta
 • realizowanie celów indywidualnych i grupowych
 • poszerzanie wiedzy – uczestnictwo w szkoleniach i coachingach
Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność wyciągania wniosków,
 • doświadczenie w obsłudze klienta będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • możliwość pracy w zgranym zespole nastawionym na sukces,
 • umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o pracę,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjną lokalizację biura
 • dodatkowe benefity
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508528.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 KP – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody jest także Kuliart Sp. z o.o. w zakresie procesu rekrutacji. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 24 miesięcy.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: odo_contactcenter@contactcenter.pl

Poznaj

Contact Center Sp. z o.o.

Contact Center sp. z o.o. od 1999 roku świadczy usługi dla wciąż rosnącego grona Klientów, zachowując najwyższe standardy jakości i obsługi. Poprzez innowacyjne działania i rozwój oferty produktowej nieustannie dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się trendów a przede wszystkim rynkowych oczekiwań i potrzeb.