Dyżurny Lokalnego Centrum Nadzoru

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Wrocław

7 dni temu

Ogłoszenie numer: 3760680, z dnia 2020-10-22

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Dyżurny Lokalnego Centrum Nadzoru

Dyżurny Lokalnego Centrum Nadzoru

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

Opis stanowiska pracy do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie:

 • pełnienie dyżurów i monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szpitalu oraz
 • reagowanie na zgłaszane naruszenia, incydenty i awarie w zakresie opracowanych w szpitalu procedur i planów

Wymagania

Niezbędne wymagania:

 • stan zdrowia pozwalający na pracę w systemie dyżurów zmiany 12 godzinne
 • odporność na stres
 • umiejętność działania pod presją czasu
 • znajomość programów komputerowych pakiet MS Office

Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywność
 • operatywność i zdolności mediacyjne
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • samodzielność, sumienność

Oferujemy

Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności

Oferta pracodawcy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dofinansowanie pakietu sportowego

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych 15/10/2020 roku z dopiskiem „„dyżurny LCN”” za pomocą przycisku Aplikuj Teraz lub kancelaria Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego