Ekspert ds. infrastruktury systemu płatniczego w Wydziale Nadzoru

Narodowy Bank Polski

Warszawa

86 dni temu

 

Narodowy Bank Polski

Departament Systemu Płatniczego

poszukuje kandydata do pracy w charakterze eksperta ds. infrastruktury systemu płatniczego w Wydziale Nadzoru


Do głównych zadań pracownika należeć będzie analizą dokumentacji infrastruktury IT nadzorowanych podmiotów i systemów pod kątem zgodności z regulacjami
i standardami krajowymi oraz międzynarodowymi, w szczególności:

 • dokonywanie ocen bezpieczeństwa i sprawności zasad funkcjonowania nadzorowanych systemów,
 • współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym oraz uczestnikami Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: elektronika, informatyka, telekomunikacja, fizyka, matematyka,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów operacyjnych oraz bezpieczeństwa architektury IT,
 • zainteresowania z zakresu innowacji technologicznych na rynku usług płatniczych,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy oraz samodzielnego rozwiązywania problemów, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w innej instytucji finansowej,
 • znajomość zagrożeń cyberprzestrzeni,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu płatniczego.

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Poznaj stanowisko: Inżynier Systemu

Inżynier systemów zajmuje się opracowywaniem nowych systemów i sieci informatycznych oraz późniejszym wrażeniem tych rozwiązań u klientów, a także administracją nimi oraz instalacją i modyfikacją baz danych. W zakres obowiązków wchodzi również diagnostyka ewentualnych problemów oraz stałe wsparcie techniczne dla podmiotów korzystających z opracowanych rozwiązań. Osoby na tym stanowisku ...
Inżynier Systemu Praca Inżynier Systemu

Rekrutują z Praca.pl