Audytor Wewnętrzny obszaru IT

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Warszawa

44 dni temu

 

KIR jest kluczowym podmiotem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

 

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Audytor Wewnętrzny obszaru IT
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • prowadzenie zadań audytowych dotyczących obszaru ryzyka operacyjnego, IT i bezpieczeństwa,
 • udział w przygotowywaniu planu audytów oraz tworzeniu metodologii badań audytowych,
 • sporządzanie dokumentacji audytowej i raportów z badań audytowych oraz zaleceń dla jednostek organizacyjnych firmy,
 • monitorowanie i ocena realizacji zaleceń audytowych,
 • udział w przygotowywaniu raportów i informacji zarządczej dotyczących zakresu działania audytu wewnętrznego,
 • identyfikowanie oraz ocena ryzyka w procesach funkcjonujących w firmie,
 • wdrażanie i modyfikacja narzędzi wspomagających bieżącą pracę audytu wewnętrznego.
Oczekujemy:
 • wyższego wykształcenia (kierunek IT),
 • doświadczenia w samodzielnym lub zespołowym prowadzeniu audytów środowiska IT lub w obszarze zarządzania ryzykiem IT (umiejętności dokonywania oceny bezpieczeństwa narzędzi IT wspierających procesy biznesowe),
 • znajomości regulacji dotyczących ryzyka operacyjnego, obszaru IT i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 • wiedzy informatycznej, a w szczególności znajomości:
   • serwerowych systemów operacyjnych,
   • systemów zarządzania bazami danych,
   • wirtualizacji systemów,
   • budowy i działania sieci,
   • narzędzi specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego,
   • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji,
 • rozwiniętych kompetencji interpersonalnych oraz komunikacyjnych (jasność przekazu w słowie i na piśmie),
 • pracy z zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością, etyki w działaniu, orientacji na jakość i wysokie standardy.
Mile widziane:
 • praktyczna znajomość obowiązujących standardów i norm z zakresu audytu i bezpieczeństwa informacji,
  w szczególności ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 31000, ISO/20000, COBIT, ITIL,
 • doświadczenie w roli kierującego komórką audytu wewnętrznego/zespołem przeprowadzającym audyty, analityka systemowego, oraz posiadanie certyfikatów zawodowych (CISA, CIA),
 • doświadczenie w roli testera bezpieczeństwa lub administratora środowisk IT lub programisty
  ze znajomością zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania i technologii wykorzystywanych w rozwoju i utrzymaniu środowisk IT.
Dlaczego warto pracować w KIR?

Poznaj

KIR S.A.

Jesteśmy instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełniąc kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych, jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze.

 

Naszą misją jest świadczenie bezpiecznych i innowacyjnych usług w zakresie rozliczania płatności.

KIR powstał w 1992 r.  z inicjatywy Związku Banków Polskich, 16 największych banków oraz Narodowego Banku Polskiego. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych oraz wspieranie tworzenia nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Nasze usługi rozliczeniowe realizujemy za pośrednictwem profesjonalnych, elektronicznych systemów rozliczeniowych.

Poznaj stanowisko: Audytor 
Audytor to inaczej ujmując - wyspecjalizowany księgowy. Pracownik ten ma szersze spojrzenie na perspektywy finansowe niż księgowy. Osoba taka zatrudniona w firmie lub działająca jako fachowiec zewnętrzny, kontroluje finanse firmy i doradza jej w kwestiach rachunkowo-księgowych. Do obowiązków tego pracownika należy, m.in: branie czynnego udziału w projektach audytowych, wykonywanie poleceń kierownictwa, testowanie i opisywanie ...
Praca Audytor