Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego w Krakowie

Kraków

37 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego w Krakowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 59517

Warunki pracy

prowadzenie kontroli na terenie powiatu krakowskiego, praca przy komputerze, okresowe całodobowe dyżury telefoniczne na wypadek katastrofy budowlanej , praca na 5 piętrze budynku z windą, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, narzędzia pracy - komputer, samochód na wyposażeniu inspektoratu

Zakres zadań

 • • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego
 • • wykonywanie zadań kontrolno - inspekcyjnych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego na terenie powiatu krakowskiego
 • • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • odporność na stres
 • mile widziane uprawnienia budowlane
 • stan zdrowia umożliwiający przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych i budów na terenie powiatu krakowskiego
 • swobodne posługiwanie się j. polskim w mowie i piśmie
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej