Newest jobs

Zobacz więcej ofert pracy

Swipe left or right
to go to next or previous job

Specjalista ds. realizacji projektu

Politechnika Wrocławska

Wrocław

25 days ago

Dział Zarządzania Projektami Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. realizacji projektu
Miejsce pracy: Wrocław
Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. realizacji projektu odpowiedzialna będzie za realizację projektu „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” w zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz obowiązującymi aktami prawnymi i wytycznymi oraz regulacjami wewnętrznymi Uczelni, w zakresie działań merytorycznych.

 

Zakres obowiązków:
 • obsługa administracyjno-biurowa projektu,
 • tworzenie dokumentacji merytorycznej projektu w zakresie poszczególnych modułów, w szczególności w zakresie obsługi staży studenckich
 • prowadzenie sprawozdawczości projektu za pomocą systemu SL 2014 do Instytucji Pośredniczącej w zakresie dotyczącym uczestników projektu,
 • przygotowanie sprawozdawczości projektu w zakresie postępu rzeczowego we współpracy z Jednostkami Uczelni uczestniczącymi w realizacji poszczególnych modułów projektu,
 • weryfikacja kwalifikowalności uczestników,
 • współpraca z Jednostkami Uczelni w zakresie organizacji przewidzianych form wsparcia,
 • monitoring założonych wskaźników produktowych oraz rezultatu,
 • przygotowanie i nadzór nad dokumentacją dot. uczestników projektu (deklaracje, oświadczenia, formularze, listy obecności, etc.),
 • udzielanie uczestnikom projektu wszelkich informacji związanych z jego realizacją,
 • współudział w działaniach informacyjno-promocyjnych projektu,
 • przygotowanie dokumentów do kontroli,
 • ewidencja i archiwizacja dokumentacji.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS/EFRR
 • znajomość Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pozostałych dokumentów programowych w tym zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word),
 • wysokie umiejętności analityczne,
 • terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność, umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania uczelni wyższej będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • możliwość zdobycia cennych doświadczeń,
 • pracę w miłej atmosferze i zgranym zespole.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Explore

Politechnika Wrocławska

Get to know the position: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Job Specjalista ds. Administracyjnych

Search jobs by:

Dolnośląskie:
Wrocław (597)
Wałbrzych (58)
Legnica (113)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (240)
Toruń (125)
Lubelskie:
Lublin (220)
Chełm (31)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (789)
Tarnów (67)
Nowy Sącz (72)
Mazowieckie:
Warszawa (1885)
Radom (159)
Płock (70)
Opolskie:
Opole (206)
Nysa (61)
Podkarpackie:
Rzeszów (165)
Przemyśl (35)
Podlaskie:
Białystok (138)
Suwałki (36)
Łomża (26)
Pomorskie:
Gdańsk (462)
Gdynia (264)
Słupsk (62)
Śląskie:
Katowice (604)
Częstochowa (148)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (184)
Elbląg (88)
Ełk (51)
Wielkopolskie:
Poznań (572)
Kalisz (74)
Konin (57)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (352)
Koszalin (97)
Kołobrzeg (49)
Auchan (135)
Tesco (68)
Inditex (29)
Leroy Merlin (115)
Bricoman (13)
STRABAG (9)
ABB (17)
Accenture (60)
Carrefour (162)
PKO BP (271)
PwC (18)
KPMG (28)
Orange (42)
IKEA (41)
Budimex (2)

Hiring on praca.pl