Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny Specjalista / Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
68 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:


Główny Specjalista / Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DWK/60/21

 

Stanowisko pracy ds. kontroli

 

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

 
Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Przeprowadzanie kontroli w bankach i innych podmiotach współpracujących z Agencją
 • oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji, a także przeprowadzanie kontroli bezpośrednich u beneficjentów pomocy krajowej.
 • Opracowanie tematyki kontroli i sporządzanie wykazów aktów prawnych dotyczących przedmiotu kontroli w celu przygotowania podstawy formalno-merytorycznej.
 • Przygotowanie i opracowanie programów kontroli w celu rzetelnego przygotowania się do realizacji czynności kontrolnych.
 • Sporządzanie protokołów z kontroli, wystąpień pokontrolnych, dokonywanie analiz informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w celu opracowania wyników z przebiegu kontroli w danym podmiocie oraz monitorowanie wykonania zaleceń zawartych w tych wystąpieniach.
 • Opracowywanie informacji o stanie kontrolowanych obszarów oraz wskazywanie problemów, których rozwiązanie wymaga zmiany procedur, zarządzeń, regulaminów.
 • Opracowywanie regulaminów wewnętrznych oraz książek procedur w celu określenia wytycznych oraz standardów pracy Wydziału Kontroli.
 Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia, finanse, prawo, prawo rolnicze, administracja lub kierunki pokrewne,
 • Co najmniej roczny staż pracy w obszarze kontroli lub audytu lub administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów i procedur dotyczących kontroli,
 • Znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • Znajomość przepisów prawa bankowego, cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów związanych z obsługą finansowo księgową,
 • Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
 • Umiejętność pozyskiwania i analizy informacji,
 • Umiejętność planowania kontroli,
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Gotowość do częstych wyjazdów,
 • Znajomość obsługi MS Office.
Wymagania pożądane:
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy
 • w zespole.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu.

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podobne oferty