Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Wrocław

28 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 52317

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w spotkaniach z przedstawicielami innych ministerstw i urzędów w zakresie zagadnień dotyczących raportów JPK_VAT); zagrożenie naciskami grup przestępczych (dostęp do baz danych zawierających informacje o zasięgu ogólnokrajowym objęte tajemnicą skarbową, w tym informacje handlowe np. Repozytorium JPK_VAT); zagrożenie korupcją (analiza podmiotów dokonujących oszustw podatkowych, w tym poprzez wyłudzanie zwrotu podatku VAT, na znaczną skalę).

Zakres zadań

 • Prowadzenie prac związanych z kompleksową obsługą plików JPK_VAT.
 • Wspieranie urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych związanych z obsługą plików JPK.
 • Realizowanie spraw związanych z pełnieniem roli właściciela biznesowego w zakresie Repozytorium JPK, aplikacji WRO-SYSTEM.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie działalności wydziału.
 • Opracowywanie wstępnych analiz automatycznych wykonywanych na zgromadzonych repozytoriach danych JPK_VAT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość ustawy o KAS
 • Znajomość zaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL
 • Znajomość języków programowania (np. SQL, PHP, HTML, JS)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwania się nim w typowych prostych sytuacjach komunikacyjnych
 • Znajomość informatycznych programów analitycznych np. ACL, KNIME, SPSS Clementime (PASW Modeler), STATISTICA
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych