Najnowsze oferty pracy

 • Asset Management Commercial Reporting Analyst with SQL

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid / senior  rekrutacja online
  23 godz.
  What will you do? As an Asset Management Commercial Reporting Analyst, you will be: Main owner of a new, global investment report (presenting data such as performance results or portfolio composition) - you will be producing the report and answering to Front Office queries with regards to its...
 • Asystent Działu rozwoju baz danych i katalogów elektronicznych

  KAMOKA Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska: analizy na bazach danych; tworzenie baz danych; tworzenie raportów i tabel bazodanowych (głównie Excel) opracowywanie dokumentacji fotograficznej produktów; wprowadzenie baz danych do systemu; inne prace na bazach danych;
 • Senior Data Analyst in Technology Team, Financial Crime Unit

  PwC   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior
  5 dni
  Your future role: develop reports and dashboards using various technologies (e.g. Tableau/Power BI) utilize data to create information management products and ad hoc analysis; build data structures by gathering, identifying relationships and transforming big datasets; perform queries and analysis to...
 • Analityk baz danych oracle

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  na czas nieokreślony IT
 • Analityk

  PKP CARGO S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Uzgadnianie kosztów na potrzeby oceny rentowności planowanych kontraktów; Sporządzanie kalkulacji nietypowych na potrzeby oceny rentowności planowanych kontraktów; Pełnienie funkcji administratora Systemu Zdalnego Udostępniania Modelu Kalkulacji...
 • Online Data Analyst

  TELUS International AI Inc.   mazowieckie    praca zdalna
  siedziba firmy: Gdańsk
  specjalista junior / mid / senior  umowa zlecenie  część etatu
  8 dni
  We are hiring freelance English & Polish speaking Online Data Analyst’s for a project aimed at improving the content and quality of digital maps, which are used by millions of users globally. The job would suit someone who is detail-oriented, likes doing research and has a good knowledge of...
 • Analityk systemowy it

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  na czas nieokreślony IT
 • Młodszy Konsultant Systemu ERP

  KBJ S.A.   Warszawa, Wola    praca zdalna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  19 godz.
  Zakres obowiązków: Analiza, dokumentowanie i konfigurowanie procesów biznesowych w systemie IMPULS, Współpraca z właścicielami procesów w zakresie optymalizacji pracy systemu, Rozwiązywanie bieżących problemów w pracy systemu, Wsparcie dla użytkowników systemu, Opracowywanie...
 • Kierownik ds. Badań i Analiz Cenowych

  Eurocash S.A.   Warszawa    praca hybrydowa
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  JESTEŚ CIEKAWA/Y, JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA TWOJA PRACA? TWOJE GŁÓWNE ZADANIA TO: Zarządzanie projektami w zakresie 4P na podstawie danych zewnętrznych (Nielsen, CMR, Focus), danych wewnętrznych organizacji, badań pierwotnych (np. spisy asortymentu, cenowe), Opracowywanie analiz rynkowych i...
 • Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista ds. rekrutacji i raportowania w obszarze HR

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, Plac Starynkiewicza 5    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  (Pion Spraw Pracowniczych / Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi)
Zobacz więcej ofert pracy

Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
144 dni temu
Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119735

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • w budynku znajduje się winda, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.      

Zakres zadań

 • Koordynuje działania związane z analizą i opracowaniem zestawień zbiorczych dotyczących zapotrzebowań sprzętowych oraz materiałowych z przeznaczeniem dla komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych Policji, wykonuje szacowania zapotrzebowanego asortymentu oraz przedstawia kierownictwu wydziału wyniki analiz wraz z wnioskami i propozycjami rozwiązań realizacyjnych
 • Koordynuje opracowanie dokumentacji, bierze udział w przygotowaniu i weryfikuje dokumentację projektową, niezbędną do sporządzenia wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, biorąc jednocześnie udział w pracach komisji przetargowych, koordynując działania podczas odbiorów jakościowych oraz ilościowych w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Koordynuje i nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych na terenie obiektów KGP w szczególności zadania zmierzające do szybkiego usunięcia usterek i wyboru najkorzystniejszej oferty firm serwisujących, w ramach tych działań weryfikuje zasadność wystawionych faktur dot. napraw urządzeń wielofunkcyjnych
 • Koordynuje i nadzoruje przyjmowanie z komórek organizacyjnych KGP przestarzałego sprzętu informatycznego i analizuje dokonane oceny jego stanu technicznego
 • Koordynuje działania i uczestniczy w pracach zespołów i grup eksperckich w związku z zadaniami dotyczącymi przedsięwzięć zakupowych na uzasadnione potrzeby użytkowników końcowych, bierze udział w postępowaniach o zamówienia publiczne w zakresie merytorycznym wydziału oraz przygotowuje i prezentuje informacje o stanie realizacji tych działań za pomocą aplikacji przeznaczonych do prezentacji informacji
 • Koordynuje i realizuje zadania w zakresie testowania, konfiguracji i podłączenia stacji dostępowych do PSTD i CWI, jednocześnie dokonuje analizy zagrożeń funkcjonowania, ocenia ryzyko i przedstawia propozycje działań zaradczych
 • Podejmuje i koordynuje działania w zakresie testowania, konfiguracji i wdrażania aplikacji użytkowych dla teleinformatycznych urządzeń w tym urządzeń mobilnych
 • Analizuje potrzeby użytkowników końcowych urządzeń wielofunkcyjnych i innego sprzętu IT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym i/lub profilu pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w pracy w zakresie informatyki
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność technicznej obsługi urządzeń informatycznych
 • Umiejętności w zakresie obsługi i konfiguracji urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Samodzielność i kreatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania systemami niejawnymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (techniczny)
 • Umiejętność zarządzania zasobami
 

Podobne oferty

 • Asset Management Commercial Reporting Analyst with SQL

  Accenture Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid / senior  rekrutacja online
  23 godz.
  What will you do? As an Asset Management Commercial Reporting Analyst, you will be: Main owner of a new, global investment report (presenting data such as performance results or portfolio composition) - you will be producing the report and answering to Front Office queries with regards to its...
 • Asystent Działu rozwoju baz danych i katalogów elektronicznych

  KAMOKA Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska: analizy na bazach danych; tworzenie baz danych; tworzenie raportów i tabel bazodanowych (głównie Excel) opracowywanie dokumentacji fotograficznej produktów; wprowadzenie baz danych do systemu; inne prace na bazach danych;
 • Senior Data Analyst in Technology Team, Financial Crime Unit

  PwC   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior
  5 dni
  Your future role: develop reports and dashboards using various technologies (e.g. Tableau/Power BI) utilize data to create information management products and ad hoc analysis; build data structures by gathering, identifying relationships and transforming big datasets; perform queries and analysis to...
 • Analityk baz danych oracle

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  na czas nieokreślony IT
 • Analityk

  PKP CARGO S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Uzgadnianie kosztów na potrzeby oceny rentowności planowanych kontraktów; Sporządzanie kalkulacji nietypowych na potrzeby oceny rentowności planowanych kontraktów; Pełnienie funkcji administratora Systemu Zdalnego Udostępniania Modelu Kalkulacji...
 • Online Data Analyst

  TELUS International AI Inc.   mazowieckie    praca zdalna
  siedziba firmy: Gdańsk
  specjalista junior / mid / senior  umowa zlecenie  część etatu
  8 dni
  We are hiring freelance English & Polish speaking Online Data Analyst’s for a project aimed at improving the content and quality of digital maps, which are used by millions of users globally. The job would suit someone who is detail-oriented, likes doing research and has a good knowledge of...
 • Analityk systemowy it

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  na czas nieokreślony IT
 • Młodszy Konsultant Systemu ERP

  KBJ S.A.   Warszawa, Wola    praca zdalna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  19 godz.
  Zakres obowiązków: Analiza, dokumentowanie i konfigurowanie procesów biznesowych w systemie IMPULS, Współpraca z właścicielami procesów w zakresie optymalizacji pracy systemu, Rozwiązywanie bieżących problemów w pracy systemu, Wsparcie dla użytkowników systemu, Opracowywanie...
 • Kierownik ds. Badań i Analiz Cenowych

  Eurocash S.A.   Warszawa    praca hybrydowa
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  JESTEŚ CIEKAWA/Y, JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA TWOJA PRACA? TWOJE GŁÓWNE ZADANIA TO: Zarządzanie projektami w zakresie 4P na podstawie danych zewnętrznych (Nielsen, CMR, Focus), danych wewnętrznych organizacji, badań pierwotnych (np. spisy asortymentu, cenowe), Opracowywanie analiz rynkowych i...
 • Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista ds. rekrutacji i raportowania w obszarze HR

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, Plac Starynkiewicza 5    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  (Pion Spraw Pracowniczych / Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi)