Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista ds. wsparcia bankowości elektronicznej

  PKO Bank Polski   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  12 godz.
  Na co dzień w naszym zespole: wspierasz klientów obszaru bankowości korporacyjnej i przedsiębiorstw oraz oddziałów zagranicznych w zakresie bankowości elektronicznej i mobilnej, analizujesz i rozwiązujesz zgłoszenia klientów dotyczące iPKO biznes i platform powiązanych, Integry,...
 • Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

  Aon   wielkopolskie    praca zdalna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 godz.
  What the day will look like Design and implement automation solutions from business and technical requirements. Partner with Business Analysts to define the manual rules used to govern the process, and then translate those rules into automations; Responsibility for scripting and coding in UiPath...
 • Analityk Biznesowy

  Asseco Data Systems S.A.   wielkopolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Gdańsk
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  8 godz.
  Zadania: zarządzanie wymaganiami klienta, tworzenie projektów funkcjonalnych systemów informatycznych, analizowanie potrzeb klienta oraz procesów biznesowych, tworzenie dokumentacji analitycznej.
 • Specjalista / Specjalistka ds. bezpieczeństwa chmurowego

  Bank Pocztowy S.A.   wielkopolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Bydgoszcz
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Zarządzanie poprawnością konfiguracji i hardening bezpieczeństwa usług chmurowych AWS, Zarządzanie oraz konfiguracja serwisów bezpieczeństwa AWS, takich jak Shield, WAF, Security Hub, AWS Config, GuardDuty, Umiejętność analizy logów z IAM Access Analyzer oraz...
 • Specjalista / Specjalistka ds. ciągłości działania

  Bank Pocztowy S.A.   wielkopolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Bydgoszcz
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Opracowanie, utrzymanie i rozwój procesów i dokumentacji (tj. polityk, planów, procedur, instrukcji) z obszaru ciągłości działania i Systemu Zarzadzania Ciągłością Działania, w tym planów ciągłości działania, procedur operacyjnych, awaryjnych, itd. Udział...
 • Inżynier ds. usług systemowych Data Centre

  OTTO Special Staffing   wielkopolskie  
  relokacja do: Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, zaznacz w filtrach tryb pracy jaki Cię interesuje. Holandia
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  1 dni
  Obowiązki Utrzymywanie serwerów i systemów; Rozwiązywanie problemów sprzętowych; Wdrażanie środków bezpieczeństwa; Dokumentowanie konfiguracji systemów; Wymagania Doświadczenie w pracy o podobnym profilu; Preferowane jest doświadczenie związane z obsługą Data Center; Znajomość...
 • Product Reliability Engineer

  Cognizant Technology Solutions Poland Sp z o o   wielkopolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Warszawa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Main responsibilities: Be responsible for availability, latency, performance, efficiency, change management, monitoring, detecting problems, performing root cause analysis, identifying, and implementing permanent solutions. Interaction with Systems, Database personnel, Engineering, Product...
 • Specjalista Uczenia Maszynowego

  Praca.pl Sp. z o.o.   wielkopolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Kraków
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  8 dni
  Zakres obowiązków: Projektowanie i wdrażanie automatyzacji zgodnie z wymaganiami biznesowymi/technicznymi. Ścisła współpraca z analitykami w celu optymalizacji procesów. Rozwój skryptów/kodu w UiPath i innych platformach, praca w Agile. Tworzenie dokumentacji zgodnie ze standardami....
 • Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

  Aon   dolnośląskie    praca zdalna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 godz.
  What the day will look like Design and implement automation solutions from business and technical requirements. Partner with Business Analysts to define the manual rules used to govern the process, and then translate those rules into automations; Responsibility for scripting and coding in UiPath...
 • Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

  Aon   kujawsko-pomorskie    praca zdalna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 godz.
  What the day will look like Design and implement automation solutions from business and technical requirements. Partner with Business Analysts to define the manual rules used to govern the process, and then translate those rules into automations; Responsibility for scripting and coding in UiPath...
Zobacz więcej ofert pracy

Informatyk

Miasto Luboń - Urząd Miasta Luboń
Luboń
6 000 - 7 200 zł brutto/mies.
specjalista junior / mid
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
54 dni temu

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta, w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony.

Informatyk
Miejsce pracy: Luboń
Zakres zadań: 
 • administrowanie siecią komputerową, utrzymanie ciągłości pracy sieci komputerowej Urzędu,
 • administrowanie urzędowymi serwerami LINUX i WINDOWS, utrzymanie ich w ciągłości pracy,
 • utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach komputerowych, usuwanie problemów programowych i sprzętowych w tym zakresie,
 • konfiguracja, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego,
 • instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych,
 • nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz programów i systemów komputerowych,
 • rejestrowanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji,
 • wykonywanie i weryfikacje kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń, sporządzanie kopii zapasowych, archiwizowanie zbiorów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,
 • nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu (w tym: rozwój systemu informatycznego, monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie, udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego, nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej, planowanie i analiza zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,
 • nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd
 • wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych,
 • współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Miasta oraz Biuletynu Informacji Publicznej, 
 • współudział z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zabezpieczeń informatycznych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym aktualizacji dokumentacji w tym zakresie,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych/zapytaniach  związanych z zagadnieniami informatycznymi,
 • nadzór nad obsługą techniczno-informatyczną obrad Rady Miasta,
 • prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,
 • przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości.
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem: 
 • niezbędne:  
  • Wykształcenie średnie.
  • Obywatelstwo polskie.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
  • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • dodatkowe: 
  • umiejętność instalowania, obsługi i konfiguracji systemów z rodziny MS Windows przeznaczonych dla komputerów osobistych,
  • znajomość zagadnień związanych z protokołami sieciowymi, Internetem,
  • znajomość obsługi, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego oraz sieciowego,
  • znajomość systemów operacyjnych Windows oraz aplikacji biurowych i użytkowych,
  • znajomość języka HTML w zakresie  podstawowym,
  • znajomość systemu operacyjnego LINUX,
  • znajomość zarządzania usługą Active Directory
  • znajomość konfiguracji i zarządzania sieciami LAN i WAN,
  • znajomość sieci teleinformatycznych w zakresie podstawowym,
  • umiejętność podstawowego zarządzania bazami danych Mssql, Postgresql, , Mysql, Firebird
  • znajomość obsługi i konfiguracji urządzeń sieciowych UTM,
  • znajomość oprogramowania do zarządzania środowiskiem maszyn wirtualnych,
  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie, staż pracy na podobnym stanowisku,
  • znajomość funkcjonowania samorządu gminnego,
  • dokładność, cierpliwość, wysoka kultura osobista.
Warunki pracy na stanowisku pracy:
 • praca w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony,
 • praca w pozycji siedzącej, wymagającej szczególnej koncentracji, wymagająca sprawności fizycznej,
 • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • praca koncepcyjna,
 • praca we współdziałaniu z pracownikami i zespołami w warunkach stresu.
Oczekujemy na państwa pisemne zgłoszenia zawierające: 
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, 
 • adres mailowy, 
 • kwestionariusz osobowy, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, 
 • kopie dotychczasowych świadectw pracy, 
 • życiorys zawodowy wraz z opisem przebiegu zatrudnienia (praktyk zawodowych i staży), 
 • dokumenty (oświadczenia) potwierdzające umiejętności, doświadczenia,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne, 
 • oświadczenie kandydata o posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informuję jednocześnie, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Luboń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do 31 marca 2024 roku:
 • osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, hol budynku na parterze,
 • lub przesłać na adres: Burmistrz Miasta pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń Z dopiskiem na kopercie „Nabór nr WAG.2110.03.2024”,
 • przesłać w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (przez - https://eurzad.lubon.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal, (jako pismo ogólne). 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta lub data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

Podobne oferty

 • Specjalista ds. wsparcia bankowości elektronicznej

  PKO Bank Polski   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  12 godz.
  Na co dzień w naszym zespole: wspierasz klientów obszaru bankowości korporacyjnej i przedsiębiorstw oraz oddziałów zagranicznych w zakresie bankowości elektronicznej i mobilnej, analizujesz i rozwiązujesz zgłoszenia klientów dotyczące iPKO biznes i platform powiązanych, Integry,...
 • Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

  Aon   wielkopolskie    praca zdalna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 godz.
  What the day will look like Design and implement automation solutions from business and technical requirements. Partner with Business Analysts to define the manual rules used to govern the process, and then translate those rules into automations; Responsibility for scripting and coding in UiPath...
 • Analityk Biznesowy

  Asseco Data Systems S.A.   wielkopolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Gdańsk
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  8 godz.
  Zadania: zarządzanie wymaganiami klienta, tworzenie projektów funkcjonalnych systemów informatycznych, analizowanie potrzeb klienta oraz procesów biznesowych, tworzenie dokumentacji analitycznej.
 • Specjalista / Specjalistka ds. bezpieczeństwa chmurowego

  Bank Pocztowy S.A.   wielkopolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Bydgoszcz
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Zarządzanie poprawnością konfiguracji i hardening bezpieczeństwa usług chmurowych AWS, Zarządzanie oraz konfiguracja serwisów bezpieczeństwa AWS, takich jak Shield, WAF, Security Hub, AWS Config, GuardDuty, Umiejętność analizy logów z IAM Access Analyzer oraz...
 • Specjalista / Specjalistka ds. ciągłości działania

  Bank Pocztowy S.A.   wielkopolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Bydgoszcz
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Opracowanie, utrzymanie i rozwój procesów i dokumentacji (tj. polityk, planów, procedur, instrukcji) z obszaru ciągłości działania i Systemu Zarzadzania Ciągłością Działania, w tym planów ciągłości działania, procedur operacyjnych, awaryjnych, itd. Udział...
 • Inżynier ds. usług systemowych Data Centre

  OTTO Special Staffing   wielkopolskie  
  relokacja do: Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, zaznacz w filtrach tryb pracy jaki Cię interesuje. Holandia
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  1 dni
  Obowiązki Utrzymywanie serwerów i systemów; Rozwiązywanie problemów sprzętowych; Wdrażanie środków bezpieczeństwa; Dokumentowanie konfiguracji systemów; Wymagania Doświadczenie w pracy o podobnym profilu; Preferowane jest doświadczenie związane z obsługą Data Center; Znajomość...
 • Product Reliability Engineer

  Cognizant Technology Solutions Poland Sp z o o   wielkopolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Warszawa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Main responsibilities: Be responsible for availability, latency, performance, efficiency, change management, monitoring, detecting problems, performing root cause analysis, identifying, and implementing permanent solutions. Interaction with Systems, Database personnel, Engineering, Product...
 • Specjalista Uczenia Maszynowego

  Praca.pl Sp. z o.o.   wielkopolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Kraków
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  8 dni
  Zakres obowiązków: Projektowanie i wdrażanie automatyzacji zgodnie z wymaganiami biznesowymi/technicznymi. Ścisła współpraca z analitykami w celu optymalizacji procesów. Rozwój skryptów/kodu w UiPath i innych platformach, praca w Agile. Tworzenie dokumentacji zgodnie ze standardami....
 • Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

  Aon   dolnośląskie    praca zdalna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 godz.
  What the day will look like Design and implement automation solutions from business and technical requirements. Partner with Business Analysts to define the manual rules used to govern the process, and then translate those rules into automations; Responsibility for scripting and coding in UiPath...
 • Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

  Aon   kujawsko-pomorskie    praca zdalna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 godz.
  What the day will look like Design and implement automation solutions from business and technical requirements. Partner with Business Analysts to define the manual rules used to govern the process, and then translate those rules into automations; Responsibility for scripting and coding in UiPath...