Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Warszawa
młodszy specjalista (junior)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
44 dni temu
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
(Dawniej Centralny Szpital Kolejowy w Warszawie – Międzylesiu) - jest Szpitalem wielospecjalistycznym mającym rangę szpitala wojewódzkiego. Głównym celem działania istniejącej od 1960 roku Placówki, jest ochrona zdrowia ludności realizowana w formie udzielania świadczeń zdrowotnych specjalistycznych i wysoko-specjalistycznych, stacjonarnych i ambulatoryjnych.
Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć medycyny.
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska
 • przeprowadza postępowania o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby komórek organizacyjnych;
 • przygotowuje, prowadzi i przechowuje dokumentacje przydzielonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapewnia prawidłową obsługę prac komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 • weryfikuje wnioski komórek organizacyjnych o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 • opracowuje projekty ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazuje je do publikacji - zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowuje dokumentację oraz opracowuje projekty wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzanego przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli dotyczące realizowanych postępowań i zadań komórki;
 • opracowuje projekty uwag i wniosków do protokołu kontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych.
Wymagania niezbędne
 • wykształcenie: minimum średnie;
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych;
 • minimum 2 lata stażu pracy w zamówieniach publicznych.
Wymagania dodatkowe
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu;
 • terminowość i rzetelność;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • stanowczość/umiejętność przekonywania;
 • umiejętność poprawnego wnioskowania.
Oferujemy
 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • pełny etat,
 • zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • możliwość wykupienia karty Multisport.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Podobne oferty