Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu
Radom
94 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 86610

Warunki pracy

1.Praca w urzędzie


2.Praca na terenie miasta Radomia.


3.Narzędzia pracy-komputer, urządzenia biurowe i pomiarowe.


4.Praca na I piętrze budynku bez windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


5.Bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez inspektorat.

Zakres zadań

 • 1.Sprawowanie nadzoru budowlanego
 • 2.Wykonywanie czynności organu I instancji w sprawach określonych ust. z dnia 7 lipca 1994r."Prawo budowlane"i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
 • 3.Prowadzenie działalności inspekcyjnej na przydzielonym obszarze.
 • 4.Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie: samowoli budowlanych utrzymania obiektów i przygotowanie postanowień oraz decyzji w tym zakresie.
 • 5.Rozpatrywanie zawiadomień o zakończeniu budowy.
 • 6.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego- przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych i przygotowanie decyzji w tym zakresie.
 • 7.Prowadzenie postępowania egzekucyjnego i przygotowanie postanowień w tym zakresie.
 • 8.Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość ustawy prawo budowlane i kpa.
 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych
 • Umiejetność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat.B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość pracy biurowej
 • Samochód
 • Odporność na stres

Podobne oferty