Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Warszawa

21 dni temu

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Działu Nadzoru Robót w Biurze Utrzymania Infrastruktury jako:


Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2019/113
Będziesz odpowiadać za:
 • opracowywanie opisów przedmiotów zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych,
 • załatwianie wszelkich formalności niezbędnych do rozpoczęcia robót w tym umów z gestorami sieci,
 • wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie robót budowlanych branży elektrycznej,
 • nadzorowanie i odbiór robót branży elektrycznej wykonanych przez wykonawców zewnętrznych i wewnętrznych,
 • przygotowanie właściwych dokumentów w razie zaistnienia podstaw do zmiany umowy,
 • kontrolę ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,
 • załatwianie formalności związanych ze sprawdzaniem i dopuszczaniem do eksploatacji obiektów lub urządzeń oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
 • przekazywanie obiektów do użytkowania, w tym do gestorów sieci,
 • przygotowywanie okresowych raportów z realizacji inwestycji i remontów.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • możliwość darmowych przejazdów całą komunikacją miejską,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • możliwość nauki języka angielskiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego w zakresie: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki,
 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 • w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji budowlanych np. w nadzorze budowlanym (inspektor) lub przy wykonawstwie robót budowlanych (kierownik budowy, inżynier budowy),
 • ukończonych szkoleń z zakresu przepisów i zagadnień budowlanych, kosztorysowych, administracyjnych, zamówień publicznych,
 • znajomości przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 • i KPA,
 • umiejętności obsługi urządzeń biurowych oraz programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, programów kosztorysowych (np. NormaPro) na poziomie dobrym,
 • analitycznego myślenia, wysokiego poziomu etyki zawodowej.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Przedmiotem działania Spółki pn. "Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o." jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m. st. Warszawy, a w szczególności:

- eksploatacja taboru tramwajowego przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej,

- zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego,

- prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Spółka pokrywa z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi przewozów pasażerskich oraz z działalności pozaprzewozowej.

Spółka posiada jedno przedsiębiorstwo wielozakładowe prowadzące działalność w zakresie przedmiotowym ustalonym w Akcie Założycielskim.

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru