Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków

253 dni temu

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 16527

Warunki pracy

Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań związanych z kształtowaniem wizerunku medialnego i prowadzeniem polityki informacyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie we współpracy z Wojewodą Małopolskim, Wicewojewodą, Dyrektorem Biura Wojewody, Rzecznikiem Prasowym Wojewody, w tym m.in. redagowanie strony internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przygotowywanie i publikacja komunikatów prasowych, prowadzenie profili Urzędu w mediach społecznościowych
 • Informowanie o działalności, programach i wynikach pracy Wojewody, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz jednostek podległych, w tym zapewnianie obsługi fotograficznej wydarzeń z udziałem Wojewody i Wicewojewody oraz odpowiadanie na pytania dziennikarzy
 • Współorganizowanie konferencji prasowych i briefingów, akcji promocyjnych i wizerunkowych w celu nagłośnienia inicjatyw podejmowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz kreowania pozytywnego wizerunku Wojewody Małopolskiego i Wicewojewodów
 • Wspieranie debaty publicznej dotyczycącej trudnych i problematycznych tematów wyznaczonych jako priorytetowe przez Wojewodę Małopolskiego, Wicewojewodę i Dyrektora Biura Wojewody w celu podniesienia świadomości społecznej, zachęcania różnych podmiotów publicznych i prywatnych do podejmowania inicjatyw w tym zakresie
 • Współpracowanie z Centrum Informacyjnym Rządu w zakresie promocji działań Prezesa Rady Ministrów oraz w celu prawidłowego przepływu informacji pomiędzy organami państwowymi a Wojewodą
 • Współpracowanie z Rzecznikiem Prasowym Wojewody, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego i właściwymi instytucjami w zakresie udzielania informacji mediom w sytuacjach kryzysowych
 • Zapewnianie obsługi prasowej oficjalnych wizyt oraz akredytowanie dziennikarzy podczas wizyt oficjalnych delegacji krajowych i zagranicznych w celu zapewnienia właściwej oprawy medialnej wizyt przedstawicieli rządu RP oraz delegacji międzynarodowych na terenie województwa małopolskiego
 • Przygotowywanie monitoringu mediów i analiza przekazu medialnego w celu kształtowania pozytywnego wizerunku medialnego Wojewody, Wicewojewody i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy z mediami lub praca w administracji publicznej - potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość jednego z wymienionych języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz zasad protokołu dyplomatycznego
 • znajomość ustaw: prawo prasowe, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, kpa, ustawy o służbie cywilnej
 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu historii, stosunków międzynarodowych, kultury i sztuki
 • umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w sposób zrozumiały
 • umiejętność wypowiadania się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny, dobierania stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do odbiorcy
 • umiejętność sporządzania opracowań pisemnych na temat kwestii problematycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji
 • umiejętność pisania i redagowania artykułów oraz notatek prasowych, pism, odpowiedzi na patronaty i zaproszenia
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności interpersonalne
 • dyspozycyjność
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy na komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość i umiejętność zastosowania programów graficznych
 • znajomość jednego z wymienionych języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie bardzo dobrym
 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii Public Relations

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (716)
Wałbrzych (45)
Legnica (64)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (153)
Toruń (75)
Lubelskie:
Lublin (119)
Chełm (16)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (905)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1903)
Radom (63)
Płock (38)
Opolskie:
Opole (127)
Nysa (22)
Podkarpackie:
Rzeszów (95)
Przemyśl (18)
Podlaskie:
Białystok (87)
Suwałki (27)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (368)
Gdynia (133)
Słupsk (38)
Śląskie:
Katowice (434)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (83)
Elbląg (31)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (485)
Kalisz (45)
Konin (39)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (257)
Koszalin (61)
Kołobrzeg (24)
Auchan (110)
Tesco (519)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (10)
ABB (63)
Accenture (184)
Luxoft (147)
PKO BP (379)
KPMG (39)
Orange (22)
IKEA (8)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl