Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

340 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 31601

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • sprawdzanie i weryfikowanie prawidłowości wypełniania druków statystycznych, poprawianie, zwracanie do korekty sprawozdań przesłanych w wersji elektronicznej, oraz wprowadzanie do systemu danych ze sprawozdań, które zostały złożone w wersji pisemnej, przekazywanie za pomocą systemu do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zatwierdzonych druków celem prawidłowej i terminowej realizacji obowiązku ustawowego w zakresie statystyki medycznej przez jednostki sprawozdawcze;
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych. Udział w opracowywaniu i ustalaniu w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • przeprowadzanie analizy funkcjonowania podmiotów leczniczych m.in. poprzez kontrolę tych podmiotów w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. Celem realizowanych zadań jest zapewnienie pacjentom właściwego poziomu opieki zdrowotnej w nadzorowanych przez wojewodę podmiotach leczniczych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących dokonywania oceny celowości, zasadności i zgodności z obowiązującymi założeniami polityki zdrowotnej wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia i opiniowanie ich w formie decyzji administracyjnych. Zadania realizowane w celu racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków unijnych i krajowych na inwestycje w ochronie zdrowia;
 • przygotowywanie i opracowywanie danych statystycznych, analiz, zestawień do publikacji, opracowywanie biuletynów statystycznych, które udostępniane są konsultantom wojewódzkim, instytucjom i podmiotom realizującym zadania w obszarze zdrowia;
 • opracowywanie opinii dotyczących zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań wynikających z priorytetów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1 rok doświadczenia w administracji
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1347).
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1348).
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia
 • 1 rok doświadczenia w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia związanego ze statystyką medyczną

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (701)
Wałbrzych (68)
Legnica (96)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (279)
Toruń (140)
Lubelskie:
Lublin (249)
Chełm (37)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (788)
Tarnów (92)
Nowy Sącz (76)
Mazowieckie:
Warszawa (2036)
Radom (173)
Płock (93)
Opolskie:
Opole (246)
Nysa (62)
Podkarpackie:
Rzeszów (139)
Przemyśl (43)
Podlaskie:
Białystok (158)
Suwałki (36)
Łomża (27)
Pomorskie:
Gdańsk (543)
Gdynia (276)
Słupsk (88)
Śląskie:
Katowice (705)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (176)
Elbląg (102)
Ełk (40)
Wielkopolskie:
Poznań (599)
Kalisz (69)
Konin (73)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (360)
Koszalin (125)
Kołobrzeg (47)
Auchan (134)
Tesco (157)
Inditex (32)
Leroy Merlin (122)
Bricoman (9)
STRABAG (20)
ABB (27)
Accenture (83)
Carrefour (146)
PKO BP (273)
PwC (20)
KPMG (33)
Orange (51)
IKEA (36)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl