Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa
44 dni temu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79649

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu (rozprawy administracyjne), permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca na pierwszym piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie udzielania pozwolenia na budowę w sprawach, w których wojewoda jest organem I instancji
 • prowadzi postępowania dotyczące zgłoszeń w sprawach, w których wojewoda jest organem I instancji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, rozporządzenia z zakresu zasad etyki w służbie cywilnej
 • Umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), interpretacji rysunku technicznego i oznaczeń graficznych w projektach budowlanych oraz skutecznej komunikacji i analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty