Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Ostróda

305 dni temu

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ostróda
Ogłoszenie o naborze Nr 11704

Warunki pracy

Pokój znajduje się na I piętrze budynku, w którym nie ma windy. Pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych.
Praca w pomieszczeniu przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Praca w wymuszonej pozycji ciała.
W skrzydle budynku na piętrze znajdują się cztery toalety (2 damskie i 2 męskie) nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ogólnie budynek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz podłóg antypoślizgowych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputery i sprzęt teleinformatyczny, czas pracy 8 godzin.
Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim (możliwe wyjazdy służbowe).
Praca administracyjno - biurowa.

Zakres zadań

 • Bieżące prowadzenie w wersji elektronicznej ERCDŚ (Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo – Śledczych)
 • wprowadzanie danych do KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji)
 • bieżące prowadzenie książki doręczeń korespondencji do Prokuratury Rejonowej w Ostródzie
 • wprowadzanie grafiku służb Wydziału Kryminalnego do SWD (System Wspomagania Dowodzenia)
 • wprowadzanie do systemu KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji) środków karnych wydanych prawomocnymi wyrokami przez Sądy
 • bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami rzeczowymi, odzwierciedlającej datę przyjęcia i wydania rzeczy z magazynu, numery sprawy, dane policjanta zdającego lub pobierającego
 • przyjmowanie dowodów rzeczowych do magazynu wyłącznie na podstawie wykazu dowodów rzeczowych z wpisanym numerem sprawy oraz danymi policjanta

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność komunikowania się z innymi osobami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, Zarządzenie Nr 4 Komendanta Głównego Policji z 09.02.2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz. Urz. KGP poz. 9)
 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • odpowiedzialność za realizowane zadania

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Rekrutują z Praca.pl