Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Szczecin

207 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 19065

Warunki pracy

Praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych w pokoju kilkuosobowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. W budynku brak pomieszczeń biurowych oraz higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się wózkach inwalidzkich.
Naturalne i sztuczne oświetlenie.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
2.465,97 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Koordynowanie i nadzorowanie wyjazdów z wykorzystaniem służbowego sprzętu transportowego na rzecz KWP w Szczecinie i innych jednostek Policji
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników Zespołu Garaży Wydziału Transportu KWP w Szczecinie
 • Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z obrotu materiałów pędnych i smarów komórek KWP w Szczecinie oraz zestawień zużytego paliwa do sprawozdania z ochrony środowiska
 • Sporządzanie dokumentacji o pracy pracowników Garaży KWP w Szczecinie dla Wydziału Finansów w zakresie niezbędnym do naliczeń płac i premii (prowadzenie ewidencji nadgodzin, urlopów i zwolnień lekarskich)
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdów znajdujących się na stanie Garaży Wydziału Transportu KWP w Szczecinie, tj:
 • - książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • - rozliczanie miesięcznego zużycia materiałów pędnych i smarów w książkach kontroli pracy pojazdów będących w użytkowaniu Garaży Wydziału Transportu KWP w Szczecinie
 • Uczestnictwo w pracach komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Transportu między innymi: inwentaryzacyjnych, zdawczo-odbiorczych oraz innych komisjach doraźnych powoływanych według potrzeb wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Obsługa programów komputerowych Microsoft Office, OpenOffice
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (749)
  Wałbrzych (50)
  Legnica (59)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (152)
  Toruń (86)
  Lubelskie:
  Lublin (115)
  Chełm (18)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (788)
  Tarnów (41)
  Nowy Sącz (33)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1602)
  Radom (59)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (100)
  Nysa (18)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (71)
  Przemyśl (24)
  Podlaskie:
  Białystok (94)
  Suwałki (33)
  Łomża (24)
  Pomorskie:
  Gdańsk (375)
  Gdynia (151)
  Słupsk (43)
  Śląskie:
  Katowice (441)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (85)
  Elbląg (46)
  Ełk (14)
  Wielkopolskie:
  Poznań (474)
  Kalisz (41)
  Konin (34)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (247)
  Koszalin (55)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (122)
  Tesco (500)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (18)
  STRABAG (8)
  ABB (80)
  Accenture (188)
  Luxoft (175)
  PKO BP (341)
  KPMG (34)
  Orange (16)
  IKEA (2)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl