Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Nowy Tomyśl

33 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Nowy Tomyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 53502

Warunki pracy

- praca biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),
- praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań,
- praca poza siedzibą urzędu podczas prowadzenia kontroli,
- kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przedsiębiorcami, rolnikami,
- bariery architektoniczne: brak wind, toalet dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • pobieranie prób roślin, produktów, podłoży i gleby do badań,
 • kontrola stanu fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych,
 • prowadzenie rejestru producentów roślin oraz przedsiębiorców wprowadzających na polski obszar celny określone rośliny, produkty roślinne oraz prowadzących obrót nimi,
 • wystawianie świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie roślin,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej