Praca Rakoniewice Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Rakoniewicach

Rakoniewice – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

 • Miasto Rakoniewice zajmuje 3,4 kilometra kwadratowego powierzchni na Pojezierzu Poznańskim. Mieszka tu 3600 osób.
 • Gmina Rakoniewice o statusie gminy miejsko-wiejskiej rozciąga się na obszarze 201 kilometrów kwadratowych, które zamieszkuje 13 tys. osób.
 • Rakoniewice są jednym z trzech miast i jedną z pięciu gmin w powiecie grodziskim. Do powiatu należą również gminy miejsko-wiejskiej Grodzisk Wielkopolski i Wielichowo oraz gminy wiejskie Granowo, Kamieniec.

Szukając sposobów spędzenia wolnego czasu w miasteczku, można wybrać spośród wielu możliwości: oferty obiektów sportowo-rekreacyjnych, klubów sportowych, aktywności i wydarzeń organizowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Kolejną opcją jest odpoczynek na łonie przyrody, np. nad Jeziorem Kuźnickim.

Infrastruktura komunikacyjna gminy pozwala na dogodny dojazd do sąsiednich miejscowości. Najbliższe Rakoniewicom miasta to Grodzisk Wielkopolski (stolica powiatu), Wolsztyn, Wielichowo, Opalenica, Śmigiel i Nowy Tomyśl. 

Rakoniewice przecina droga krajowa nr 32, łącząca Poznań i Zieloną Górę. Prowadzi tędy także droga wojewódzka nr 312. Niewielka odległość dzieli miejscowość z Poznaniem, międzynarodowym portem lotniczym Poznań-Ławica i z wjazdem na autostradę A2.

Rynek pracy, oferty pracy – Rakoniewice

Rakoniewice są niedużym ośrodkiem gospodarczym, nastawionym na obsługę mieszkańców gminy. W gminie dominującą funkcję pełni rolnictwo oparte głównie na działalności indywidualnych gospodarstw. Cały powiat znany jest jako pieczarkarskie zagłębie. Rozwija się tu produkcja pieczarek, skup i ich przetwórstwo, a także produkcja zwierzęca.

W Rakoniewicach siedzibę mają 574 podmioty gospodarki narodowej, na terenach wiejskich w gminie – 926 (wg REGON na koniec 2020 r.).

Wśród 1500 podmiotów w gminie najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw. 1 przedsiębiorstwo prywatne zatrudnia między 250 a 999 pracowników, 7 firm i 2 jednostki budżetowe – od 50 do 249 pracowników. Ponadto w mieście działa 51 małych zakładów pracy (kadra rzędu 10-49 osób) i 1439 mikropodmiotów (0-9 pracujących).

Najwięcej jest firm zajmujących się handlem i naprawą pojazdów, przedsiębiorstw budowlanych i zakładów przetwórstwa przemysłowego. W gminie działa też sporo firm transportowych, związanych z gospodarką magazynową i różnorodnych punktów usługowych.

Organem powiatu zajmującym się pośrednictwem pracy i aktywizacja zawodową mieszkańców jest urząd pracy. Rakoniewice podlegają pod PUP w Grodzisku Wielkopolskim, który mieści się przy ulicy Poznańskiej 15.

Bezrobocie w regionie jest bardzo niskie. Na koniec 2020 r. województwo wielkopolskie było województwem o najniższej stopie bezrobocia w Polsce. Za szukaniem pracy w Wielkopolsce przemawia też wysoki poziom uprzemysłowienia i duże zapotrzebowanie na pracowników w wielu branżach.

Stopa bezrobocia wg GUS – stan na koniec grudnia 2020 r.:

 • Polska – 6,2%,
 • woj. wielkopolskie – 3,7%,
 • powiat grodziski – 3,8%.

Jak zostało powiedziane wyżej – powiat grodziski odznacza się dobrą sytuacją na rynku pracy. Jej analizę warto rozszerzyć o wyniki badania Barometr zawodów, wykonywanego co roku z inicjatywy resortu pracy. Wskazuje ona na różnice między popytem na pracowników a podażą pracy.

Na liście zawodów deficytowych w powiecie opublikowanej w ramach Barometru znaleźli się kandydaci do pracy w:

 • branży budowlanej: dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,
 • zakładach produkcyjnych: krawcy i pracownicy produkcji odzieży, magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, pracownicy przetwórstwa spożywczego, specjaliści ds. organizacji produkcji,
 • placówkach edukacyjnych: nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli,
 • branży usług medycznych i opiekuńczych: lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, opiekunki dziecięce, pielęgniarki i położne, psycholodzy i psychoterapeuci,
 • branży elektromechanicznej: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy elektronicy, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki,
 • spedycji i transporcie: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, spedytorzy i logistycy, zaopatrzeniowcy i dostawcy
 • usługach beauty: fryzjerzy i kosmetyczki,
 • ochronie środowiska, bhp: pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp.

Duży deficyt dotyczy osób chętnych do pracy fizycznej w produkcji i praca prostych. Brak kandydatów wynika głównie z trudnych warunków wykonywania obowiązków i nieadekwatnego do nich, niskiego wynagrodzenia. Z kolei trudności ze znalezieniem ofert mogą mieć osoby poszukujące pracy biurowej i w administracji.