Praca Wolsztyn Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 1039

Praca w Wolsztynie

Wolsztyn – liczba mieszkańców i inne podstawowe dane

Wolsztyn położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 5 kilometrów kwadratowych i liczy 13 tys. mieszkańców. Miejsko-wiejska gmina Wolsztyn jest największą w powiecie, rozciąga się na terenie 250 kilometrów kwadratowych. Należy do niej miasto oraz 23 sołectwa, łącznie to 32 miejscowości.

Powiat wolsztyński zajmuje 680 kilometrów kwadratowych i poza gminą Wolsztyn składa się z 2 gmin wiejskich: Przemęt i Siedlec. 

Wolsztyn leży między Zieloną Górą (odległość między miastami to 60 km) a Poznaniem (dystans wynosi 72 km). Niedaleko zlokalizowane są takie mniejsze ośrodki miejskie jak Rakoniewice, Wielichowo, Kargowa, Zbąszyń, Babimost, Grodzisk Wielkopolski czy Nowy Tomyśl.

Wolsztyn ma dobry dostęp zarówno do wjazdu na autostradę A2, biegnącą ok. 30 km od jego granic, jak i do oddalonego o podobny dystans międzynarodowego portu lotniczego w Zielonej Górze. Bezpośrednio przez miasto biegnie droga krajowa nr 32, która łączy drogę krajową nr 5 (relacji Poznań – Wrocław) z trasą S3 (ze Szczecina do Zielonej Góry).

Firmy w Wolsztynie

Wolsztyn to spory ośrodek gospodarczy, w którym dominują przemysł i usługi. Najbardziej rozwinięte branże to przemysł meblarski, metalowy, odzieżowy i spożywczy. W mieście produkuje się opakowania z tworzyw sztucznych, prefabrykaty betonowe, sporo miejsc pracy generuje także przemysł motoryzacyjny.

W mieście zarejestrowanych jest 2139 podmiotów gospodarki narodowej (wg GUS, REGON – 30 listopada 2021 r.), na terenach wiejskich gminy niemal drugie tyle. Łącznie w miejsko-wiejskiej gminie Wolsztyn siedzibę ma 4219 podmiotów, w tym:

  • 4019 (z czego 60 w sektorze publicznym) zatrudnia do 9 osób bądź nie generuje miejsc pracy w ogóle,
  • 161 (w tym 28 jednostek budżetowych) utrzymuje 10-49 miejsc pracy,
  • 35 (10 to podmioty z sektora publicznego) deklaruje stan zatrudnienia w przedziale 50-249 osób,
  • 4 największe (1 jednostka budżetowa i 3 prywatne) generują 250-999 miejsc pracy.

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD w gminie Wolsztyn to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 972 podmioty,
  • budownictwo – 647 podmiotów,
  • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 411 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 376 podmiotów,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 338 podmiotów.

Stopa bezrobocia, PUP Wolsztyn

Bezrobocie w powiecie wolsztyńskim jest bardzo niskie. W listopadzie 2020 r. wg danych GUS wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosił na tym obszarze 2,3%. Niższe wartości wyliczono jedynie dla m. Poznań (1,9%), powiatu poznańskiego (2,0%) oraz powiatu kępińskiego (2,0%). Średnia dla województwa wynosiła 3,7%, a dla Polski 6,1%.

W omawianym okresie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie zarejestrowane były 673 osoby, w tym 386 kobiet. 549 bezrobotnych było w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród tych osób najliczniejszą grupę stanowili ludzie młodzi, na początku swojej zawodowej ścieżki – 223 bezrobotnych nie ukończyło 30. roku życia. Drugą grupą są osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia – 219 mieszkańców powiatu.

Popyt i podaż pracy: Wolsztyn, okolice 

Ze względu na niskie bezrobocie i dużą liczbę przedsiębiorstw Wolsztyn i okolice wydają się dobrym kierunkiem emigracji zarobkowej. Kto bez trudności znajdzie tu pracę? Na to pytanie możemy odpowiedzieć, posiłkując się badaniem Barometr zawodów 2021. Wedle prognoz ekspertów w powiecie wolsztyńskim panuje deficyt poszukujących pracy w zakładach przemysłowych (brakuje elektryków, elektromechaników i elektromonterów, magazynierów, masarzy i przetwórców ryb, operatorów obrabiarek skrawających, robotników obróbki drewna i stolarzy, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych) oraz budownictwie (deficyt betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie i robotników budowlanych).

Ponadto wakaty znajdą pracownicy usług medycznych i ochrony zdrowia (farmaceuci, fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, pielęgniarki i położne). Na liście deficytowych zawodów są również ogrodnicy i sadownicy, rolnicy i hodowcy, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, zaopatrzeniowcy i dostawcy, piekarze, spawacze i ślusarze. Jako zawody nadwyżkowe wskazano z kolei ekonomistę oraz kucharza.