Praca Lwówek Najnowsze oferty pracy: 19

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca we Lwówku

Lwówek (woj. wielkopolskie) – dane podstawowe

We Lwówku mieszka 2,9 tys. osób, a powierzchnia miasta wynosi 3,2 kilometra kwadratowego. Gmina Lwówek składa się z miasta i 19 sołectw, zajmuje teren 183,5 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców wynosi ok. 9,2 tys. osób.

Lwówek położony jest na zachodzie województwa wielkopolskiego, na Pojezierzu Poznańskim. To jedno z czterech miast w powiecie nowotomyskim (pozostałymi są Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń).

Miasto i gmina są dobrze skomunikowane, m.in. dzięki przecinającej je drodze krajowej nr 92, która biegnie przez Warszawę, Poznań i Berlin. Lwówek ma dobre połączenia z Opalenicą, Nowym Tomyślem. Niedaleko leżą także Pniewy, Trzciel, Sieraków, Buk, Międzychód, Ostroróg i Grodzisk Wielkopolski. Tuż za granicami miasta przebiega autostrada A2 (wjazd w Nowym Tomyślu).

W jakich kierunkach rozwija się Lwówek? Ogłoszenia o pracę w kluczowych branżach

Lwówek jest znaczącym w skali lokalnej centrum usługowo-handlowym. Firm o tym profilu jest w mieście najwięcej. Funkcjonują tu także zakłady przemysłowe w branży metalowej, drzewnej. Ze względu na rozwiniętą działalność rolniczą w obrębie całego powiatu przedsiębiorcy mają dobre warunki do prowadzenia przetwórstwa rolno-spożywczego. W regionie uprawia się owoce i warzywa (jabłka, wiśnie i czereśnie oraz szparagi).

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD w mieście (źródło: REGON, stan na styczeń 2021 r.) to:

handel, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

  • budownictwo,
  • przetwórstwo przemysłowe,
  • pozostała działalność usługowa,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
  • transport i gospodarka magazynowa,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. 

W REGON zarejestrowanych jest 410 podmiotów gospodarki narodowej działających we Lwówku i 509 na terenach wiejskich w gminie.

W mieście jest jeden średni (zatrudniający 50-249 osób) i jeden duży (250-999 pracujących) prywatny zakład pracy. Działa tu także 19 małych podmiotów, generujących od 10 do 49 miejsc zatrudnienia – 5 to jednostki budżetowe, oraz 389 mikrojednostek (samozatrudnieni, zatrudniający do 9 osób) – z czego 7 w sektorze publicznym.

Popyt i podaż pracy w powiecie nowotomyskim

Rynek pracy w Wielkopolsce cechuje duże zapotrzebowanie na pracowników. W wielu powiatach widać także dysproporcje między ofertami pracy a kandydatami, którzy mogą i chcą się zatrudnić. 

Niektóre firmy we Lwówku, Nowym Tomyślu lub pozostałych miejscowości w powiecie mają trudności z zapełnieniem wakatów. Zgodnie z badaniem Barometr zawodów, które powstaje na podstawie danych urzędów pracy, w powiecie największy deficyt kandydatów do pracy dotyczy:

  • kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
  • pracowników administracyjnych i biurowych,
  • pracowników robót wykończeniowych w budownictwie,
  • robotników obróbki drewna i stolarzy.

Deficyty kadrowe dotykają też inne branże. Brakuje chętnych do zatrudnienia się w zakładach produkcyjnych, salonach  fryzjerskich i kosmetycznych, usługach medycznych i branży opiekuńczej, firmach transportowych, turystyce i gastronomii, handlu, finansach. Zatrudnienie w powiecie znaleźć powinni pracownicy budowlani z różnymi uprawnieniami, nauczyciele, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, ogrodnicy i sadownicy, rolnicy i hodowcy. Co ważne, eksperci nie wskazali w powiecie żadnych zawodów nadwyżkowych, a więc takich, których przedstawiciele mogą mieć duże trudności ze znalezieniem ofert pracy.

Stopa bezrobocia w powiecie utrzymuje się na niskim poziomie. W styczniu 2021 r. wskaźnik ten (zgodnie z danymi GUS) wynosił 3,1%. Dla porównania – średnia dla kraju to 6,5%, a dla województwa wielkopolskiego – 3,9%.