Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Sokółka

54 dni temu

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Sokółka
Ogłoszenie o naborze Nr 69768

Warunki pracy

- praca wykonywana warunkach biurowych, przy oświetleniu dziennym i sztucznym,
- praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych fax, ksero, skaner,
- większość czynności wykonywanych w pozycji siedzącej,
- brak windy dostosowanej do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
- węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym piętrze budynku (parter),
- stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku.

Zakres zadań

 • bieżące wprowadzanie danych statystycznych do systemu Sespol
 • aktualizowanie mapy zagrożeń rejonu służbowego
 • sporządzanie druków statystycznych z zakresu pracy prewencyjnej
 • aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej
 • sporządzanie danych do analiz miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych
 • prowadzenie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 • wspomaganie działaności profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • dyspozycyjność i systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe