Praca Krynki

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 203

Praca w Krynkach

Krynki to niewielka miejscowość nad rzeką Krynką (dopływem Świsłoczy), tuż przy granicy polsko-białoruskiej. Przynależy do powiatu sokólskiego w województwie podlaskim. Jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy, w której skład wchodzi łącznie 39 miejscowości.

Jak wiele miast w województwie podlaskim leżących niedaleko granicy Polski, Krynki cechuje wielokulturowość i wielonarodowość, a także wielowyznaniowość mieszkańców. Od wieków na tych terenach społeczność tworzyli Polacy, Białorusini i Tatarzy. Tę mieszankę widać i dziś – w lokalnej kuchni, kultywowanych tradycjach czy zabytkowych obiektach sakralnych.

Krynki, podlaskie - zabytki

Krynki to ciekawe miasto, nie tylko pod względem kulturowym. W gminie dostępne są obiekty służące do rekreacji i wypoczynku, rozwija się agroturystyka, a czyste powietrze i duży obszar zalesiony sprzyjają odpoczynkowi na łonie natury. Turystyka nie stanowi jednak głównego źródła utrzymania dla mieszkańców miasta. Czytaj dalej i sprawdź, jak wygląda lokalny rynek pracy.

Krynki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Krynki (woj. podlaskie) zamieszkują 2372 osoby, a gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy wynosi 619 osób (dane GUS na 2019 r.). Powierzchnia miasta zajmuje prawie 4 kilometry kwadratowe. Populacja miejscowości w przeciągu lat spada. W końcówce 2014 r., wg danych GUS, liczba mieszkańców wynosiła 2515 osób.

Gmina rozciąga się na 166 kilometrach kwadratowych. Procentowo największą część jej powierzchni zajmują lasy Puszczy Knyszyńskiej – ok. 50%, na drugim miejscu są użytki rolne – ok. 42%. To nadaje leśno-rolniczy charakter lokalnej gospodarce.

Krynki to ciekawe miejsce na urlop dla miłośników historii oraz spędzaia czasu na łonie przyrody. We wsi Kruszyniany znajduje się meczet z XVII w., działa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich. Do zachowanych w Krynkach zabytków należą cerkiew prawosławna z 1864 r., kościół katolicki pw. św. Anny z początku XX w. czy Wielka Synagoga wybudowana w XVIII w.

Na układ drogowy miasta i gminy składają się drogi lokalne – gminne i powiatowe – oraz dwa ciągi dróg wojewódzkich: nr 676, łącząca Białystok – Supraśl – Krynki i granicę Polski, oraz nr 674 dochodząca z Sokółki do WD 676. Nie prowadzą natomiast tędy trasy krajowe. Zaledwie 20 kilometrów dzieli Krynki od polsko-białoruskiego przejścia granicznego Bobrowniki – Bierestowica.

Krynki leżą także niedaleko Białegostoku – miasta dzieli 46 kilometrów. Ani miasto, ani gmina nie cechują się uprzemysłowieniem, dlatego lokalny rynek pracy nie odznacza się różnorodnością. Część mieszkańców Krynek szuka więc zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach. Do leżących niedaleko miast zaliczają się siedziba powiatu – Sokółka, Supraśl, Michałowo, Wasilków czy Czarna Białostocka.

Rynek pracy, oferty pracy – Krynki

Jak zostało wspomniane wcześniej, ważną rolę w kształtowaniu lokalnej gospodarki odgrywają rolnictwo i działalność związana z leśnictwem, przemysłem drzewnym.

Zarówno w mieście, jak i w gminie Krynki pracę można podjąć jedynie w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw albo w działających tu jednostkach budżetowych. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w mieście w końcówce września 2020 r. w REGON wpisanych było 161 podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Krynkach i 44 działające na terenach wiejskich gminy.

Wśród zarejestrowanych w mieście:

  • 152 podmioty zatrudniały 0-9 osób,
  • 7 podmiotów utrzymywało między 10 a 49 miejsc pracy,
  • 2 podmioty generowały od 50 do 249 miejsc zatrudnienia. 

W strukturze własności dominuje sektor prywatny (148 podmiotów), a w nim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (111 mikropodmiotów).

Z przekroju branżowego podmiotów w mieście wyłania się kilka dominujących sektorów PKD. Są to:

  • transport i gospodarka magazynowa – 30 podmiotów,
  • handel i naprawa pojazdów – 29 podmiotów,
  • pozostałe usługi – 16 podmiotów,
  • budownictwo – 14 podmiotów,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 12 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 10 podmiotów,
  • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 9 podmiotów.

Zgodnie z opublikowaną przez PUP „Informacją o stanie bezrobocia i sytuacji na rynku pracy w powiecie sokólskim” na koniec września 2020 r. do rejestru Powiatowego Urzędu Pracy wpisanych było 212 bezrobotnych mieszkańców miasta i gminy Krynki (22 uprawnionych do zasiłku z Funduszu Pracy), a łącznie z terenu całego powiatu – 2874 osoby (z prawem do zasiłku – 359 osób).

Stopa bezrobocia rejestrowanego to bardzo ważny wskaźnik, świadczący o kondycji rynku pracy. Co można z niej wywnioskować na temat sytuacji pracowników w Krynkach czy powiecie sokólskim? Zgodnie z danymi GUS wskaźnik bezrobocia na koniec września 2020 r. wynosił w powiecie 10,5%. To dużo, zarówno w porównaniu ze średnią w województwie podlaskim (7,6%), jak i w Polsce (6,1%).