Oferty Tygodnia

Praca Sokółka Najnowsze oferty pracy: 19

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Sokółce

Sokółka – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Sokółka na Podlasiu jest siedzibą władz powiatu, który współtworzy z gminami miejsko-wiejskimi: Dąbrowa Białostocka, Krynki i Suchowola oraz gminami wiejskimi: Janów, Korycin, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra oraz Szudziałowo.

W mieście mieszka nieco ponad 18 tys. osób. Powierzchnia Sokółki to 18,6 kilometra kwadratowego. Miejscowość rozciąga się na terenie Niziny Podlaskiej, swój początek ma tu rzeka Sokołda (dopływ Supraśli).

Miasteczko ma długą historię. W 2009 r. mieszkańcy świętowali 400-lecie istnienia Sokółki – prawa miejskie nadał jej król Zygmunt III Waza. W ciągu wieków tym, co charakteryzowało okolicę, była wielokulturowość – na styku Wschodu i Zachodu. Miejscowość zamieszkiwali Polacy, Białorusini, Tatarzy, Żydzi, Rosjanie, Litwini i Niemcy, przeplatały się tradycje, wyznania. Dziś w Sokółce i okolicznych wsiach można dostrzec ślady dawnych dziejów, zachowane dzięki zabytkom. Także współcześnie lokalną społeczność tworzą katolicy, muzułmanie i prawosławni. 

Sieć drogową gminy Sokółka tworzą drogi lokalne – gminne i powiatowe, a także trasy o znaczeniu ponadregionalnym: dwie drogi krajowe – nr 8 i nr 19 oraz trzy drogi wojewódzkie – nr 672, 673, 674. Sokółka, jako miasto leżące na międzynarodowej trasie z Warszawy do Grodna na Białorusi, stanowi duży węzeł komunikacyjny, zarówno drogowy, jak i kolejowy. Od polsko-białoruskiego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka-Bruzgi miasto dzieli zaledwie kilkanaście kilometrów.

Rynek pracy, oferty pracy – Sokółka

Województwo podlaskie charakteryzuje się znacznym udziałem rolnictwa w lokalnej gospodarce. Niewiele na Podlasiu jest dużych zakładów pracy – zgodnie z REGON (stan na koniec września 2020 r.) zatrudniających 1000 lub więcej osób – w całym województwie działa 15. Dla porównania – w Lubelskiem – 28, w Mazowieckiem – 241.

Czy mieszkańcy Sokółki mają szerokie możliwości znalezienia pracy? W samym mieście funkcjonują 1653 podmioty gospodarki narodowej, w tym:

 • 1587 samozatrudnionych i podmiotów do 9 pracowników,
 • 48 jednostek zatrudniających między 10 a 49 osób,
 • 15 podmiotów z deklarowanym stanem zatrudnienia między 50 a 249 osób,
 • 3 duże podmioty, liczące od 250 do 999 pracujących. 

W przekroju branżowym dominują:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 390 podmiotów,
 • budownictwo – 203 podmioty,
 • przetwórstwo przemysłowe – 165 podmiotów,
 • działalność usługowa (działalność org. członkowskich, naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku
 • osobistego i domowego, pozostała indywidualna działalność usługowa) – 151 podmiotów,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 143 podmioty.

Wśród sokólskich podmiotów przeważają te będące własnością prywatną – 95,5% ogółu, w tym 77,8% to osoby fizyczne.

Po informacje, dla kogo dostępna jest praca w Sokółce bądź nieodległych od niej miejscowościach – w granicach powiatu sokólskiego – warto sięgnąć do Barometru zawodów. To cenna wskazówka dla przedstawicieli poszczególnych profesji, starających się o zatrudnienie w różnych częściach Polski. Zgodnie z badaniem w powiecie sokólskim w 2020 r. występuje 28 grup zawodów deficytowych w różnych branżach – wiele w budownictwie, branży gastronomicznej, sektorze usług medycznych, edukacji. Znacznie mniej jest profesji nadwyżkowych. Trudności na rynku pracy mogą mieć w powiecie ekonomiści, specjaliści administracji publicznej, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych oraz technicy mechanicy.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:

 • w Polsce – 6,1%,
 • w województwie podlaskim – 7,6%,
 • w powiecie sokólskim – 10,5%.

W rejestrze bezrobotnych prowadzonym przez działający w Sokółce urząd pracy liczba bezrobotnych w powiecie wynosiła 2,9 tys.

PUP Sokółka:

Adres: ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka
E-mail: biso@praca.gov.pl
Telefon: 85 722 90 10 (sekretariat)