Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódź
16 dni temu
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 85851

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w miesiącu uzgodnienia, uzyskiwanie informacji i wyjaśnień od firm współpracujących z ŁUW wynikających z realizowanych zadań na tym stanowisku


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

  • przygotowywanie projektów umów, związanych z administrowaniem obiektami zajmowanymi przez Urząd
  • przygotowywanie projektów umów z dostawcami mediów oraz prowadzenie rejestru umów, których płatnikiem jest Urząd lub innych zleconych
  • opisywanie faktur pod względem merytorycznym dotyczących kosztów utrzymania i usług oraz zakupów Urzędu
  • współpraca w zakresie administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi Urzędowi w trwały zarząd lub użytkowanymi na podstawie umów oraz współpraca w zakresie utrzymania ich w technicznej sprawności
  • prowadzenie spraw oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarowania przez Urząd odpadami niebezpiecznymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji

  • znajomość przepisów w zakresie, zamówień publicznych, finansów publicznych, kpa, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, asertywność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe