Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Olsztyn
78 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87106

Warunki pracy

- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,


- pokoje zlokalizowane na pierwszym piętrze i przyziemiu,


- konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami po schodach,


- praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności,


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę,


- udzielanie informacji telefonicznych oraz e-mail pracownikom,


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax, skaner),


- okresowo konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami zlokalizowanymi w różnych częściach miasta,


w zakersie dostepności architektonicznej;


- przestrzenie komunikacyjne w budynku wolne od barier poziomych (ale nie pionowych), (wystarczająco szerokie korytarze, brak progów, odpowiednio szerokie wejścia i wyjścia z budynku),


- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne lekkie skrzydłowe, widoczne na tle fasady i ścian, odpowiednio oznaczone, o odpowiedniej przestrzeni manewrowej, brak progów i pochyłości, szerokości > 90 cm.,


- schody z poręczami po jednej stronie, 


- ciągi komunikacyjne szerokości > 90zm.,


- z tyłu budynku zakładu dostępne jest oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,


- jedno wejście usytuowane od tyłu budynku na najniższej kondygnacji, z podjazdem dla osób poruszających sie na wózku,


- do wyższych kondygnacji istnieje dostęp  altrnatywny (pomoc osoby ustalonej, wyznaczone miejsce do spotkań na kondygnacji z dostępem dla osób poruszających sie na wózku)


- wyznaczona osoba pełniąca funkcje koordynatora do spraw dostępności (pomoc komunikacyjna i ruchowa).


 

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentację pracowniczą w module kadrowo-płacowym eNova:
 • zakłada kartoteki pracownicze i aktualizuje dane zawarte w indywidualnych kartotekach,
 • rozlicza czas pracy mający wpływ na wynagrodzenie, ewidencjonuje nieobecności,
 • przygotowuje deklaracje zgłoszeniowe i wyrejestrowujące do importu do Płatnika ZUS,
 • przygotowuje dokumentację dotyczącą nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy,
 • prowadzi kompleksowo i systematycznie dokumentację pracowniczą w wersji tradycyjnej (akta osobowe + pozostała dokumentacja pracownicza),
 • prowadzi wymagane rejestry w dziale,
 • sporządza analizy, statystyki oraz sprawozdania kadrowe WIW oraz zbiorcze powiatowych inspektoratów weterynarii,
 • przygotowuje dokumenty i koordynuje staże, wolontariat, praktyki studenckie oraz współpracuje z Miejskim Urzędem Pracy,
 • współprowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • współprowadzi sprawy związane z upowszechnianiem informacji oraz organizacją szkoleń pracowników (zgłasza pracowników na szkolenia, monitoruje ich realizację, opisuje dokumenty związane ze szkoleniami).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórce organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z obsługą zatrudnienia w zakresie nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy (potwierdzone opinią o odbytym stażu, zaświadczeniem, świadectwem pracy, zakresem obowiązków)
 • Umiejętność obsługi komputera- pakiet MS Office oraz Internet (potwierdzone oświadczeniem lub zaświadczeniem)
 • Szkolenia z zakresu prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej (potwierdzone certyfikatem, zaświadczeniem, świadectwem)
 • Praktyczna znajomość: ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Komunikatywność
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Odpowiedzialność
 • Wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi modułu kadrowo-płacowego ENOVA
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie realizowanych zadań
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu